Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
15.04.2015 aktualizacja 15.04.2015

Trzecia edycja Dni Narodowego Centrum Nauki w Szczecinie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezentacja projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, warsztaty z obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych znalazły się w programie Dni Narodowego Centrum Nauki. Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się między 13 a 14 maja w Szczecinie.

Współorganizatorami wydarzenia są: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska. Jednym z patronów medialnych serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma służyć zaprezentowaniu bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję do bezpośredniego spotkania z pracownikami NCN.

Podczas Dni NCN tradycyjnie już zostaną zaprezentowane projekty finansowane przez NCN. Laureaci konkursów przedstawią realizowane przez siebie badania, opowiedzą o głównych zadaniach i celach badawczych oraz wskażą kolejne etapy pracy naukowej. W tym roku zaprezentują siedem projektów realizowanych w ramach konkursów OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, HARMONIA i FUGA.

O swoim projekcie opowie m.in. prof. Cezary Cybulski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który zajmuje się identyfikacją nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi w polskiej populacji przez zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji. W ramach badań prowadzonych w projekcie oceniono sekwencję 30 tys. genów u 144 pacjentek z rakiem piersi. W ten sposób zidentyfikowano nowy gen wysokiego ryzyka, a odkrycie opublikowano w czasopiśmie „Nature Genetics”. Dr Olga Sztatelman z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN spróbuje natomiast odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rośliny integrują informacje o środowisku na poziomie molekularnym. Jej projekt skupia się na powiązaniach pomiędzy percepcją światła a odpowiedzią na stres związany z ograniczoną dostępnością wody.

Ważnym punktem Dni NCN będą warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursów NCN. W tym roku warsztaty zyskały nową formułę i zostaną przeprowadzone w czterech niewielkich grupach szkoleniowych, dzięki czemu możliwe będzie zadawanie pytań i aktywny udział w dyskusji. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków od strony formalnej, z realizacją projektu badawczego, w tym procedury aneksowania umów, raportowania okresowego, sporządzania raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w obsługę wniosków konkursowych i projektów badawczych oraz kontrolę realizacji projektów.

Jak co roku podczas Dni NCN odbędą się również spotkania dla wnioskodawców, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą konkursową Centrum. Przewidziane jest po jednym spotkaniu dla naukowców z trzech grup nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Podczas spotkań członkowie Rady NCN, koordynatorzy dyscyplin oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców zaprezentują formułę i warunki konkursów, omówią nowości w ofercie Centrum oraz pomogą wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania wniosków. Obszerny fragment spotkania będzie poświęcony wprowadzonym w marcu 2015 r. zmianom w konkursach, zwłaszcza tych dotyczących kosztów w projektach oraz ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

Wstęp na spotkania jest wolny. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023