Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
20.01.2017 aktualizacja 20.01.2017

Wyższe wynagrodzenia i stypendia w kolejnych konkursach NCN

Naukowcy, którzy otrzymają granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN), będą mogli zaplanować wyższe stypendia i wynagrodzenia dla członków swoich zespołów badawczych - zdecydowała Rada NCN. Wysokość stypendiów naukowych wzrośnie do kwoty 4,5 tys. zł miesięcznie.

"Decyzją Rady NCN wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków projektu badawczego przyznawanych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty 4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych" - informuje na swojej stronie internetowej Narodowe Centrum Nauki.

Pierwszym konkursem, w którym obowiązywać będą nowe kwoty stypendiów naukowych, jest ogłoszona 15 grudnia 2016 r. ETIUDA 5. Doktoranci ubiegający się o stypendium doktorskie w ramach tego konkursu mogli dotąd otrzymać stypendium naukowe wynoszące 3 tys. zł miesięcznie. Teraz kwota ta wzrośnie do 4,5 tys. zł miesięcznie.

W nadchodzących edycjach zmiany obejmą również konkursy SONATA, SONATA BIS, OPUS i MAESTRO. Miesięczna wartość stypendium naukowego wyniesie od 1 tys. zł do 4,5 tys. zł. Dokładna wysokość będzie jednak zależała od zakresu zadań, jakie kierownik projektu powierzy stypendyście do realizacji w danym projekcie badawczym.

"Budżet stypendiów naukowych możliwy do sfinansowania w ramach projektu jest ustalany oddzielnie dla poszczególnych typów konkursów. Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowego ze środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie może przekroczyć kwoty 4,5 tys. zł miesięcznie" - czytamy w informacji Narodowego Centrum Nauki.

Rada NCN zdecydowała też o zwiększeniu stawki wynagrodzeń etatowych i dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołu naukowego. Zmieniono dopuszczalny poziom wynagrodzenia rocznego kierowników projektów uzyskujących zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ze środków projektu, proponując w konkursie SONATINA środki w wysokości 100 tys. zł, w konkursie SONATA 140 tys. zł, a w konkursie OPUS 150 tys. zł. W konkursie SYMFONIA dla kierownika zespołu naukowego przewidziano 150 tys. zł, a dla kierownika projektu 160 tys. zł. W konkursie SONATA BIS kierownik projektu może otrzymać 160 tys. zł, a w konkursie MAESTRO 190 tys. zł.

Wzrosła także wartość wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc: z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie oraz osób na specjalistycznym stanowisku pomocniczym z 67,5 tys. zł do 85 tys. zł rocznie.

Ustalenie wyższych kwot stypendiów naukowych i wynagrodzeń było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki na rok 2017.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023