Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
15.06.2016 aktualizacja 15.06.2016

170 mln zł czeka na polskich naukowców w trzech konkursach NCN

Łącznie 170 mln zł otrzymają doświadczeni naukowcy i uczeni uczonych realizujący projekty międzynarodowe w trzech konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Zgłoszenia do konkursów konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6 można przesyłać do 15 września.

W prestiżowym i ogłaszanym po raz ósmy konkursie MAESTRO do rozdysponowania jest 40 mln zł. Jego adresatami są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych.

Kolejne 40 mln zł czeka na naukowców w konkursie HARMONIA 8. Finansowanie przyznawane jest w nim na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury.

W konkursie SONATA BIS 6 na naukowców czeka 90 mln zł. To konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od dwóch do dwunastu lat temu.

W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów. Od tej edycji w konkursach MAESTRO i SONATA BIS możliwe będzie zatrudnienie osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym typu lab-manager albo senior-technician.

"Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego i możliwie najlepiej dostosowywać ofertę konkursową do jego potrzeb. Dlatego też Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o utworzeniu nowego typu stanowiska, dzięki któremu możliwe będzie dodatkowe wsparcie kierownika projektu, a także lepsze zarządzanie procesem realizacji projektu" – mówi przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

Jak informuje NCN w przesłanym komunikacie, zadaniem osoby zatrudnionej na specjalistycznym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu. W konkursach MAESTRO 8 i SONATA BIS 6 dozwolone będzie utworzenie jednego stanowiska tego typu, ale w jego ramach będzie można przewidzieć zatrudnienie więcej niż jednej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Łączny okres zatrudnienia wszystkich pracowników na tym stanowisku nie może jednak przekroczyć długości zaplanowanego czasu trwania projektu. Ponadto okres zatrudnienia jednej osoby na tym stanowisku musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tegoroczna SONATA BIS będzie zawierać rozwiązanie znane już z konkursu SONATA 11 – możliwość zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych, do przepracowania których zobowiązany jest badacz zatrudniony na uczelni. W związku z tym, od szóstej edycji konkursu SONATA BIS jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. "Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego" - informuje NCN.

"Chcemy zapewnić naszym grantobiorcom jak najlepsze warunki realizacji projektów, stąd decyzja o możliwości obniżenia pensum. Wprowadzamy to rozwiązanie na razie tylko w konkursach SONATA i SONATA BIS, ale liczymy, że uczelnie, na których realizowane są inne projekty NCN, będą bardziej niż dotychczas skłonne do redukowania pensum dydaktycznego kierownikom grantów. Dydaktyka stanowi oczywiście ważną część pracy akademickiej, jednak wiadomo, że polscy naukowcy, szczególnie młodzi, są pod tym względem znacznie bardziej obciążeni, niż ich koledzy na Zachodzie. Niestety często jest to zbyt duży ciężar, co może obniżać efektywność prowadzonych badań naukowych" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Wnioski w konkursach ogłoszonych w tej edycji można składać do 15 września 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023