Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
17.06.2015 aktualizacja 17.06.2015

180 mln zł czeka na naukowców w kolejnych trzech konkursach NCN

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W sumie 180 mln zł czeka na naukowców prowadzących badania podstawowe w trzech konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Zgłoszenia do konkursów Maestro 7, Harmonia 7 i Sonata Bis 5 przyjmowane są do 15 września 2015 r.

"Ogłoszone właśnie konkursy to ważny element stworzonego przez NCN systemu dystrybucji środków, który sprawnie wyłania najlepszych i umożliwia im prowadzenie badań. Niestety, nasz budżet jest zbyt niski w stosunku do potrzeb i m.in. dlatego mamy wiele ograniczeń w regulaminach konkursów" – podkreśla w przesłanym komunikacie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Apelujemy o zwiększenie środków na prowadzenie badań podstawowych dla polskich naukowców, bez tego system działa demotywująco. A mamy w Polsce wielu doskonałych badaczy, którzy mają bardzo dobre pomysły i zasługują na to, żeby otrzymać wsparcie w ich realizacji" - dodaje dyrektor NCN.

W siódmej edycji prestiżowego konkursu Maestro dla naukowców przeznaczono 60 mln zł. Skierowany jest on do wybitnych naukowców, planujących realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Kierownikiem projektu nagrodzonego w tym programie może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie ostatnich 10 lat publikował w renomowanych czasopismach naukowych oraz kierował realizacją przynajmniej dwóch zakończonych projektów badawczych, a także wykazał się dodatkową aktywnością naukową np. uczestniczył w międzynarodowych konferencjach. Ze środków grantu realizowanego w ramach konkursu Maestro 7 należy zatrudnić przynajmniej jedną osobę na stanowisku typu post-doc oraz zaangażować przynajmniej jednego doktoranta, na co najmniej 36 miesięcy.

Budżet programu Harmonia 7 to 50 mln zł. Z tych środków mogą być sfinansowane projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi lub przy wykorzystaniu międzynarodowej aparatury. Maksymalna wysokość finansowania dla pojedynczego projektu to 1,5 mln zł w okresie trzech lat. W konkursie można sfinansować wyłącznie polską część projektu, przy czym nie można zaplanować zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

W konkursie Sonata Bis 5 badacze mogą uzyskać finansowanie w łącznej wysokości 70 mln zł. Jest ono przyznawane projektom mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Wnioskodawcami mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach 2003-2012. W składzie zespołu badawczego może być tylko jeden badacz z hablilitacją lub tytułem naukowym (kierownik projektu), trzeba również przewidzieć zaangażowanie co najmniej jednego doktoranta na min. 36 miesięcy.

Jak czytamy w przesłanym komunikacie, wraz z ogłoszeniem konkursów Maestro 7, Harmonia 7 i Sonata Bis 5 Rada Narodowego Centrum Nauki kontynuuje zmiany w zakresie kosztów ponoszonych w grantach NCN. Zmiany dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń w grantach.

"Naszym celem jest umożliwianie tworzenia nowych miejsc pracy ze środków pochodzących z grantów NCN. W naszych konkursach można zaplanować wynagrodzenia etatowe, dodatkowe i stypendia naukowe. Nie wymagamy szczegółowego rozpisywania budżetu wynagrodzeń dodatkowych na etapie składania wniosku – chcemy, żeby na bieżąco dysponował nim kierownik projektu, co pozwoli mu elastycznie kształtować skład zespołu badawczego, adekwatnie do potrzeb" – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Szczegółowe informacje na temat konkursów są dostępne na stronie: http://www.ncn.gov.pl/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023