Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
18.06.2014 aktualizacja 18.06.2014

180 mln zł dla badaczy w kolejnych edycjach konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło 6. edycję konkursów MAESTRO oraz HARMONIA oraz 4. edycję konkursu SONATA BIS. Badacze zajmujący się naukami podstawowymi mogą w sumie w tych konkursach zdobyć 180 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy skierowane do doświadczonych naukowców, badaczy realizujących projekty międzynarodowe oraz uczonych, którzy otrzymali stopień naukowy doktora w czasie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 2014 r. - poinformowano w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Odbywający się już po raz szósty konkurs MAESTRO jest adresowany do doświadczonych naukowców. Mogą w nim wziąć udział uczeni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w okresie ostatnich 10 lat kierowali realizacją przynajmniej dwóch projektów badawczych oraz publikowali w renomowanych czasopismach naukowych, a także wykazali się aktywnością naukową, np. uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach. Zgłaszane do finansowania projekty muszą zakładać realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Na dofinansowanie takich badań przeznaczono w tym roku 70 mln zł. Maksymalna kwota finansowania projektu trwającego 5 lat została zwiększona z 3 mln do 4 mln zł.

"Konkurs MAESTRO 6 umożliwia realizację innowacyjnych badań, o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki, nie tylko polskiej, ale i światowej. Dlatego też eksperci oceniający wnioski w tym konkursie tak wielką wagę przykładają do wysokiej jakości projektów oraz prekursorskiego charakteru planowanych badań" – podkreśla dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk,.

Konkurs HARMONIA 6 skierowany jest z kolei do naukowców, którzy zaplanowali przeprowadzenie badań we współpracy z partnerami międzynarodowymi lub przy wykorzystaniu międzynarodowej aparatury badawczej. Na finansowanie projektów w HARMONII 6 przeznaczono 50 mln zł.

Trzeci z konkursów, SONATA BIS 4, to konkurs, w którym finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Wnioskodawcami mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. W konkursie SONATA BIS 4 badacze mogą uzyskać finansowanie w łącznej wysokości 60 mln zł. W tej edycji maksymalną kwotę dofinansowania zwiększono z 1,5 mln zł do 2 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022