Ministerstwo Edukacji i Nauki

28.05.2022
PL EN
20.06.2013 aktualizacja 20.06.2013

150 mln zł od Narodowego Centrum Nauki dla polskich badaczy

150 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki (NCN) na trzy konkursy dla badaczy: MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3. O dofinansowanie mogą się starać m.in. doświadczeni naukowcy i uczeni realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia można przesyłać do 16 września.

Jak poinformowało NCN w przesłanym PAP komunikacie, MAESTRO 5 to konkurs dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Do podziału w konkursie jest 70 mln zł. Będzie to jego piąta edycja.

„Dotąd przyznaliśmy finansowanie 141 projektom na łączną kwotę 330,8 mln zł. Doświadczeni naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów trwających do pięciu lat, a wysokość grantu może wynieść nawet 3 mln zł, co pozwala na prowadzenie wnikliwych badań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu” – wyjaśnia dyrektor Centrum prof. Andrzej Jajszczyk.

Przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński dodaje, że rada kładzie szczególny nacisk na angażowanie w realizację projektów badawczych młodych naukowców. Stąd w warunkach konkursu MAESTRO 5 utrzymany został obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta.

Kierownikiem projektów zgłaszanych w ramach konkursu MAESTRO 5 mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w okresie ostatnich 10 lat publikowali w renomowanych czasopismach naukowych oraz kierowali realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych. Wnioskujący badacze muszą także wykazać się aktywnością naukową, na przykład udziałem w uznanych konferencjach międzynarodowych.

„O finansowanie badań w konkursie MAESTRO 5 starać się mogą także osoby prowadzące działalność naukową w zakresie twórczości i sztuki, które są autorami dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu i działają aktywnie także poza granicami naszego kraju” – czytamy w komunikacie.

Z kolei konkurs HARMONIA 5 dotyczy projektów międzynarodowych i jest skierowany do naukowców, którzy zaplanowali podjęcie współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. NCN w tym konkursie przeznaczyło dla polskich naukowców 30 mln zł.

„Jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie lub kontynuacja międzyinstytucjonalnej współpracy międzynarodowej, w związku z tym o środki nie mogą starać się osoby fizyczne. (…) W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej” – podkreślono w komunikacie Centrum. Poza tym, kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł.

W ramach trzeciego konkursu - SONATA BIS 3 - naukowcy mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

W konkursie mogą brać udział badacze, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Przy czym – zastrzega NCN - do tego okresu nie wlicza się urlopów: macierzyńskiego i wychowawczego. Zespół badaczy musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu). Na SONATĘ BIS 3 Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 50 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022