Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
20.06.2013 aktualizacja 20.06.2013

150 mln zł od Narodowego Centrum Nauki dla polskich badaczy

150 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki (NCN) na trzy konkursy dla badaczy: MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3. O dofinansowanie mogą się starać m.in. doświadczeni naukowcy i uczeni realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia można przesyłać do 16 września.

Jak poinformowało NCN w przesłanym PAP komunikacie, MAESTRO 5 to konkurs dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Do podziału w konkursie jest 70 mln zł. Będzie to jego piąta edycja.

„Dotąd przyznaliśmy finansowanie 141 projektom na łączną kwotę 330,8 mln zł. Doświadczeni naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów trwających do pięciu lat, a wysokość grantu może wynieść nawet 3 mln zł, co pozwala na prowadzenie wnikliwych badań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu” – wyjaśnia dyrektor Centrum prof. Andrzej Jajszczyk.

Przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński dodaje, że rada kładzie szczególny nacisk na angażowanie w realizację projektów badawczych młodych naukowców. Stąd w warunkach konkursu MAESTRO 5 utrzymany został obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta.

Kierownikiem projektów zgłaszanych w ramach konkursu MAESTRO 5 mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w okresie ostatnich 10 lat publikowali w renomowanych czasopismach naukowych oraz kierowali realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych. Wnioskujący badacze muszą także wykazać się aktywnością naukową, na przykład udziałem w uznanych konferencjach międzynarodowych.

„O finansowanie badań w konkursie MAESTRO 5 starać się mogą także osoby prowadzące działalność naukową w zakresie twórczości i sztuki, które są autorami dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu i działają aktywnie także poza granicami naszego kraju” – czytamy w komunikacie.

Z kolei konkurs HARMONIA 5 dotyczy projektów międzynarodowych i jest skierowany do naukowców, którzy zaplanowali podjęcie współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. NCN w tym konkursie przeznaczyło dla polskich naukowców 30 mln zł.

„Jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie lub kontynuacja międzyinstytucjonalnej współpracy międzynarodowej, w związku z tym o środki nie mogą starać się osoby fizyczne. (…) W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej” – podkreślono w komunikacie Centrum. Poza tym, kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł.

W ramach trzeciego konkursu - SONATA BIS 3 - naukowcy mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

W konkursie mogą brać udział badacze, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Przy czym – zastrzega NCN - do tego okresu nie wlicza się urlopów: macierzyńskiego i wychowawczego. Zespół badaczy musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu). Na SONATĘ BIS 3 Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 50 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023