Nauka dla Społeczeństwa

05.07.2022
PL EN
18.06.2022 aktualizacja 18.06.2022

Zdrowy sen sugeruje lepszą przyszłość dzieci

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Występowanie zdrowego snu w danej społeczności jest najważniejszym predyktorem szans dzieci na pozytywny rozwój i sukces, zgodnie z analizą przedstawiona podczas konferencji SLEEP 2022 w Charlotte (Północna Karolina), zorganizowanej przez Associated Professional Sleep Societies.

Naukowcy połączyli dane dotyczące zdrowego snu w danej społeczności zebrane przez Centers for Disease Control and Prevention z danymi z Child Opportunity Index, który zawiera wskaźniki dotyczące edukacji, zdrowia i środowiska oraz zasobów i warunków społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój dzieci.

Jak wykazała analiza, spośród różnych wskaźników zdrowotnych zdrowy sen był najsilniejszym predyktorem szansy dla dzieci z danej społeczności (neighborhood), stanowiąc 57,2 proc wariancji w globalnym wyniku Child Opportunity Index. Ponadto zdrowie snu na poziomie społeczności było najbardziej znaczącym predyktorem każdego indywidualnego składnika indeksu możliwości dzieci, na który składają się wyniki dotyczące edukacji, zdrowia i środowiska oraz czynników społecznych i ekonomicznych.

„Najbardziej zaskakującą rzeczą, jaką odkryliśmy w tym badaniu, było to, że nie tylko zdrowie snu w danej okolicy było silnym predyktorem każdego elementu, który składa się na wskaźnik możliwości dzieci, ale też był to najważniejszy predyktor w porównaniu z innymi wskaźnikami zdrowia społeczności” - powiedziała główna autorka Suzanne Gorovoy, która ma doktorat z psychologii i jest adiunktem naukowym w dziedzinie medycyny behawioralnej snu na University of Arizona College of Medicine.

Dane CDC obejmowały populację każdego obwodu spisowego, a także szacowany przez spis odsetek populacji w każdym z tych obwodów, która przespała co najmniej siedem godzin. Inne oceniane wskaźniki zdrowotne obejmowały dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, rutynowych działań medycznych lub stomatologicznych w ciągu ostatniego roku, badania kontrolne, badania profilaktyczne osób starszych, aktywność w czasie wolnym, mammografię, badanie cytologiczne oraz występowanie chorób i zachowań takich jak zapalenie stawów, upijanie się, nadciśnienie tętnicze i palenie.

Child Opportunity Index to indeks zasobów i warunków sąsiedzkich, które pomagają dzieciom rozwijać się w zdrowy sposób. Łączy na poziomie danej okolicy dane z 29 wskaźników które pomagają dzieciom rozwijać się w zdrowy sposób w jeden złożony wskaźnik.

Uzyskane wyniki sugerują, że wysiłki na rzecz zdrowia publicznego dotyczące zdrowego snu mogą na poziomie społeczności przynosić nieproporcjonalnie dużą korzyść, pomagając dzieciom w zdrowym rozwoju.

„Kiedy dzielnice były badane pod kątem odsetka dzieci, który ma zalecaną ilość snu, a także poziomów innych wskaźników, sen przewyższał je wszystkie pod względem zdolności do przewidywania wskaźnika możliwości dzieci w tej okolicy - zaznaczyła Gorovoy. - Zdrowy sen pokrywał się z ogólnym wskaźnikiem w ponad 50 proc. Oznacza to, że zdrowy sen w danej okolicy jest niezwykle silnym wskaźnikiem zdolności tej dzielnicy do zapewnienia dobrych doświadczeń edukacyjnych, zdrowego i bezpiecznego środowiska oraz wsparcia społecznego”.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022