Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
23.09.2015 aktualizacja 23.09.2015

UP RP: Politechnika Wrocławska liderem patentów uzyskanych w 2014 r.

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Spośród polskich szkół wyższych najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2014 roku uzyskała Politechnika Wrocławska - wynika z raportu opublikowanego przez Urząd Patentowy RP. Kolejne miejsca zajęły Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie i Politechnika Łódzka.

Z raportu opublikowanego przez Urząd Patentowy RP wynika, że w 2014 roku liczba zgłoszonych w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych sięgnęła ponad 20 tys. W roku tym zakończono postępowanie w blisko 24 tys. spraw, dotyczących zgłoszonych do ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

"Według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Polska znajduje się obecnie na 17 pozycji wśród wszystkich państw świata pod względem liczby krajowych zgłoszeń patentowych, a pod względem ogólnej liczby udzielanych patentów zajmujemy 15 lokatę. Dane te nie odzwierciedlają jednak w pełni potencjału twórczego polskiego społeczeństwa, bowiem nie wszystkie nowe rozwiązania techniczne są zgłaszane do ochrony, często w wyniku braku świadomości twórców, co do korzyści wynikających z posiadania praw wyłącznych" - wyjaśnia prezes UP RP dr Alicja Adamczak.

W 2014 roku ponad 45 proc. zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w UPRP przez podmioty krajowe pochodziło z sektora gospodarki. Z sektora szkół wyższych pochodziło ponad 28 proc. zgłoszeń, ponad 11 proc. z instytutów badawczych, a ponad 2 proc. z jednostek naukowych PAN. Osoby fizyczne dokonały ponad 12 proc. zgłoszeń.

Urząd patentowy RP podał także listę 20 podmiotów krajowych o największej liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w 2014 r. Najwięcej zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych - 153 - dokonała Politechnika Wrocławska. Na drugim miejscu ze 114 zgłoszeniami znalazł się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Trzecie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie z 93 zgłoszeniami. Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (74 zgłoszenia), Politechnika Łódzka (70), Politechnika Lubelska (68), Politechnika Śląska (66), Politechnika Warszawska (65), Politechnika Gdańska (54), Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki (44).

Politechnika Wrocławska uzyskała również najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2014 roku. Zdobyła 123 patenty. Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie z 108 uzyskanymi patentami, a na trzecim Politechnika Łódzka z 68 patentami. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły kolejno: Politechnika Śląska (62 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe), Politechnika Poznańska (60), Politechnika Gdańska i Bayer Cropscience Aktiengesellschaft (53), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (52), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (50), Politechnika Lubelska (49).

Raport UP RP jest dostępny na stronie internetowej.  

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024