Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2023
PL EN
21.02.2018 aktualizacja 21.02.2018

Nawet codzienna aktywność korzystna dla mózgu seniorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Duża codzienna aktywność seniorów, jak np. sprzątanie domu, spacer z psem, praca w ogrodzie sprzyja – podobnie jak ćwiczenia – większej objętości istoty szarej w mózgu. Naukowe potwierdzenie dla tej popularnej obserwacji przedstawiono w piśmie „Journal of Gerontology: Psychological Sciences”.

Naukowcy z Rush University Medical Center w Chicago zastosowali akcelerometry do monitorowania codziennej aktywności 262 starszych osób (w ramach projektu Memory and Aging Project), których średnia wieku wynosiła 81 lat. Żaden z uczestników badania nie miał objawów ani diagnozy demencji, a nawet łagodnych zaburzeń poznawczych, nie przeszedł też operacji mózgu. Regularnie, co roku wykonywany rezonans magnetyczny (MRI) mózgu nie wykazał u żadnego z nich nieprawidłowości, takich jak np. guzy nowotworowe.

Obrazowanie MRI pozwoliło też ocenić zmiany w objętości istoty szarej w ich mózgach. Istota szara, zbudowana z ciał komórek nerwowych, tworzy korę mózgową, która odpowiada przede za przetwarzanie informacji i procesy poznawcze, takie jak myślenie, pamięć i uczenie się. Jej objętość stanowi miernik zdrowia mózgu. Wraz z wiekiem ulega ona zmniejszeniu, a jeśli tempo tego procesu jest szybsze, wcześniej może dojść do rozwoju demencji.

Seniorzy biorący udział w badaniu nosili akcelerometry bez przerwy przez 7-10 dni. Dzięki temu możliwa była ocena częstości, intensywności oraz czasu trwania ich codziennej aktywności. Urządzenia te pozwalają bardziej obiektywnie ocenić poziom aktywności fizycznej niż np. ankiety.

Jak podkreśla główna autorka pracy dr Shannon Halloway, podejmowanie codziennej aktywności jest bardziej realną formą ruchu dla osób starszych, niż udział w zajęciach i treningach, które wymagają wyjścia z domu. Dla osób w podeszłym wieku takie rzeczy stają się istotne. „Przemieszczanie się może być dla nich problemem. Poza tym, wiele osób może się wstydzić ćwiczenia w sali gimnastycznej, ale zwłaszcza starsze osoby” – dodaje Halloway.

Badacze porównywali dane na temat objętości istoty szarej w mózgach badanych osób ze wskazaniami akcelerometrów na temat aktywności fizycznej, a także danymi w testach oceniających ich zdolności poznawcze.

Okazało się, że u seniorów o wyższej codziennej aktywności objętość istoty szarej w mózgu była większa, niż u ich mniej aktywnych rówieśników. Zależność tę potwierdzono nawet po uwzględnieniu w analizie innych czynników, które mogą mieć wpływ na objętość istoty szarej, jak m.in. wykształcenie, wskaźnik masy ciała (BMI) oraz objawy depresji.

“Nasza codzienna aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu mózgu, dlatego dorośli w każdym wieku powinni ją podejmować, a nawet intensyfikować, by uzyskać te korzyści” – komentuje wyniki badania dr Halloway. Jak przypomina, większa objętość istoty szarej ma związek z większą sprawnością umysłową, natomiast zmniejszenie jej objętości ma związek z rozwojem choroby Alzheimera i innymi rodzajami demencji. (PAP)

jjj/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023