Nauka dla Społeczeństwa

19.04.2024
PL EN
23.02.2024 aktualizacja 23.02.2024

Nagrodzono książkę o przemocy na kaszubskiej wsi w XV i XVI wieku

Zależności między honorem a przemocą w relacjach międzyludzkich to jeden z wątków książki dr Jaśminy Korczak-Siedleckiej, która zdobyła Nagrodę im. Gerarda Labudy przyznawaną przez Instytut Kaszubski.

Nagrodzona praca pt. „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w.” została wydana w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - poinformowała FNP.

Fot. materiały prasowe

"W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem relacji międzyludzkich – rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Wachlarz zachowań agresywnych obejmował wyzwiska, plotki, groźby, pobicia, oplucia czy rwanie włosów" - wyjaśnia autorka na stronie serii Monografie FNP, gdzie praca została zamieszczona w otwartym dostępie

Dr Korczak-Siedlecka oparła swoją książkę na księgach sądowych z XVI-XVII w. Jej zdaniem interpretacja codziennych konfliktów między jednostkami jest kluczem do zrozumienia ówczesnej struktury społecznej i norm zachowania na nowożytnej wsi oraz tożsamości jej mieszkańców.

Autorka przeanalizowała formy przemocy, jej funkcje społeczne, okoliczności jej stosowania, motywacje sprawców i akceptowane wówczas granice.

"Społeczność wiejska na Mierzei Wiślanej należała do tzw. kultur honoru, gdzie honor jednostki był czynnikiem decydującym o jej tożsamości i przynależności do grupy" - wyjaśniła dr Korczak-Siedlecka. W swojej książce przyjrzała się sposobom i konsekwencjom utraty honoru, zadała pytanie o społeczne funkcje zasad honorowych i o to, jak wpływały one na relacje międzyludzkie.

Monografię uznano za najlepszą pracę o tematyce Kaszub i Pomorza z ostatnich 3 lat przyznawaną przez Instytut Kaszubski.

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa.

Instytut Kaszubski to stowarzyszenie naukowe o profilu humanistycznym i regionalnym z siedzibą w Gdańsku. Jego zadaniem statutowym jest organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju – w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz do tradycji badań kaszuboznawczych.

Jaśmina Korczak-Siedlecka jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Historii PAN), absolwentką Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2017 pracowała w Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO). Obecnie działa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalizuje się w historii społecznej epoki nowożytnej z uwzględnieniem terenów niemieckojęzycznych. W swoich badaniach stara się zastosować różne podejścia metodologiczne oraz dorobek nauk społecznych.

Nauka w Polsce

kol/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024