Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
22.07.2016 aktualizacja 22.07.2016

Raport: 73 proc. beneficjentów NCN w 2015 r. pochodziło z uczelni

73 proc. beneficjentów Narodowego Centrum Nauki w 2015 r. pochodziło z uczelni. Najwięcej środków otrzymały uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łącznie na realizację ponad 2 tys. projektów NCN przeznaczyło ok. 950 mln zł.

W 2015 roku NCN ogłosiło 13 i rozstrzygnęło 12 regularnych konkursów. W ramach wszystkich konkursów spłynęło łącznie prawie 11 tys. wniosków na sumę prawie 5,2 mld zł. "Do finansowania zakwalifikowano 2038 wniosków o łącznej wartości ponad 958 mln zł. Łączny liczbowy wskaźnik sukcesu dla tych konkursów wyniósł w 2015 r. 19 proc." - informuje Narodowe Centrum Nauki w opublikowanym w czwartek raporcie.

Głównymi beneficjentami konkursów NCN rozstrzygniętych w 2015 r. były publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, które stanowiły 73 proc. beneficjentów. 22 proc. zwycięskich projektów pochodziło z jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, a 4 proc. z instytutów badawczych.

"Na szczycie listy beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2015 r., realizujących największą liczbę projektów, stypendiów i staży, podobnie jak w roku ubiegłym, znalazły się trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - czytamy w podsumowaniu NCN.

Uniwersytet Warszawski uzyskał finansowanie w wysokości ponad 109 mln zł na realizację 232 projektów badawczych, stypendiów i staży. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przyznano 90 mln zł na realizację 200 projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich, natomiast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał finansowanie dla 127 projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich na łączną kwotę prawie 40 mln zł. W pierwszej piątce uczelni znalazły się jeszcze Uniwersytet Wrocławski (ponad 37 mln zł na 83 dofinansowane wnioski) i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ponad 29 mln zł na 65 dofinansowanych wniosków).

W zestawieniu jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - pod względem liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania - pierwsze trzy miejsca zajęły: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (43 wnioski na ponad 31 mln zł), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (26 wniosków na ponad 19 mln zł) oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN (26 wniosków na ponad 13 mln zł).

Wśród instytutów badawczych najwięcej projektów w 2015 r. pozyskało Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (11 projektów otrzymało ponad 7 mln zł). Na drugim miejscu zestawienia uplasowało się Narodowe Centrum Badań Jądrowych (9 projektów na łączną kwotę prawie 2,6 mln zł), a na trzecim Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB (6 projektów badawczych na sumę blisko 1,7 mln zł).

Jak czytamy w raporcie, najbardziej aktywną pod względem ubiegania się o granty badawcze grupą naukowców okazały się osoby między 26. a 35. rokiem życia. Od nich pochodziło 43 proc. wszystkich składanych wniosków. Na drugim miejscu znaleźli się naukowcy z grupy wiekowej 36–45 lat (26 proc. wszystkich wniosków). Jedynie 0,3 proc. spośród wszystkich wnioskujących o finansowanie stanowili naukowcy powyżej 75. roku życia. Choć osoby do 35. roku życia stanowiły 52 proc. laureatów konkursów, to uzyskały 25 proc. całego budżetu NCN przeznaczonego na finansowanie projektów badawczych w 2015 roku.

Wśród laureatów przeważały osoby na wczesnym etapie kariery naukowej. Choć osoby bez stopnia naukowego doktora oraz ze stopniem doktora stanowiły łącznie 64 proc. całkowitej liczby laureatów w 2015 r., to uzyskały 41 proc. kwoty całkowitego finansowania przeznaczonego w 2015 r. Naukowcy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora stanowiły 36 proc. laureatów, uzyskując przy tym 59 proc. budżetu.

43 proc. laureatów konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. stanowiły kobiety. Najwięcej laureatek - 55 proc. - zdobyło finansowanie w dwóch edycjach konkursu Preludium. Najniższy odsetek kobiet odnotowano wśród kierowników projektów dofinansowanych w konkursie Maestro 6. Spośród 14 projektów zakwalifikowanych do finansowania tylko dwa prowadziły kobiety.

W 2015 roku NCN rozstrzygnęło 12 konkursów: Etiuda 3, Fuga 4, Harmonia 6, Maestro 6, Opus 8 i 9, Preludium 8 i 9, Sonata 8 i 9, Sonata Bis 4 oraz Symfonia 3. Ogłoszono również 13 kolejnych konkursów krajowych: Etiuda 4, Fuga 5, Harmonia 7, Maestro 7, Opus 9 i 10, Preludium 9 i 10, Sonata 9 i 10, Sonata Bis 5, Symfonia 4 oraz Tango 2. Oprócz nich - w ramach współpracy międzynarodowej w 2015 r. NCN - zaangażowało się w osiem inicjatyw.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-07-20-statystyki-2015

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023