Nauka dla Społeczeństwa

05.12.2023
PL EN
18.02.2016 aktualizacja 18.02.2016

Kielce/ Wybrano najlepszych studentów-wynalazców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Rozwiązanie pomagające w leczeniu trudno gojących się ran, mięsień pneumatyczny pomagający w rehabilitacji i przemyśle oraz lusterka, zwiększające bezpieczeństwo jazdy motocyklem – to przykłady wynalazków nagrodzonych w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”.

Nazwiska tegorocznych laureatów i wyróżnione pomysły zaprezentował w środę w Kielcach rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Stanisław Adamczak. Uczelnia jest pomysłodawcą konkursu.

Przedsięwzięcie było adresowano do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni wyższych, a także absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodziło o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

„Pomysł z organizacją konkursy był bardzo udany, bo kilka lat temu nie było wiadomo, czy inicjatywa przyjmie się środowisku akademickim w Polsce. Konkurs stał się już stałym elementem działalności szkół wyższych, każdego roku składnych jest ponad 50 projektów, a na niektórych uczelniach odbywa się wstępna selekcja wniosków. To potwierdzenie olbrzymiego kapitału działalności wynalazczej wśród studentów” – ocenił prof. Adamczak.

W tym roku do konkursu zgłoszono 60 wynalazków z 20 uczelni – nie tylko technicznych, ale także uniwersytetów, szkół medycznych i instytutów badawczych. Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych.

„Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej”, to rozwiązanie, którego współtwórcami są dwaj studenci Politechniki Lubelskiej – Michał Kwiatkowski i Piotr Terebun. Wynalazek może mieć zastosowanie w stomatologii i medycynie, m.in. do leczenia trudno gojących się ran, w dermatologii i medycynie estetycznej. Może być też wykorzystywany w usuwaniu bakterii z powierzchni biologicznych. W trakcie badań potwierdzono skuteczność zastosowania reaktora w usunięciu i dezaktywacji bakterii E. coli.

Doceniono także cykl wynalazków powstałych na tej samej uczelni, związanych z budową statku powietrznego – łączy on cechy wiatrakowców i wielowirnikowców. Współautorem „Urządzenia do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca” oraz „Sposobu skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca” jest Zbigniew Czyż.

Wynalazek może być w przyszłości wykorzystany jako np. taksówka powietrzna. Klasyczny układ napędowy wiatrakowca z silnikiem spalinowym, jest tu dodatkowo wspomagany wielowirnikowym napędem elektrycznym. Taki napęd pozwala na pionowy start statku, bądź start pod dowolnym kątem w stosunku do podłoża, także bez pasa startowego. Podwojony układ napędowy zwiększa bezpieczeństwo lotu, także podczas manewrów startu i lądowania.

Dawid Pietrala i Gabriel Bracha z Politechniki Świętokrzyskiej są współautorami „Mięśnia pneumatycznego”, który może być używany jako element napędowy w robotach mobilnych, humanoidalnych, manipulatorach rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych oraz w urządzeniach służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Mięsień pneumatyczny pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć ilość zużywanego powietrza w cyklu pracy, jest więc energooszczędny. Urządzenie znalazło zastosowaniu w układzie zawieszenia zbudowanego na kieleckiej uczelni łazika marsjańskiego.

Doceniono też wynalazek z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zatytułowany „Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym”, współautorstwa Łukasza Richtera. Rozwiązanie może mieć zastosowanie w wykrywaniu bakterii i wirusów m.in. w ochronie zdrowia, produkcji żywności, procesach biotechnologicznych, ochronie roślin, a także służyć analizie obecności i rodzaju narkotyków. Wynalazek pozwala na skrócenie czasu analizy, poprawia także jednorodność i jakość uzyskanych wyników.

Nagrodzono także „Układ, zespół i sposób do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy”, autorstwa Bartosz Ambrożkiewicza z Politechniki Poznańskiej. To tzw. inteligentne lusterka, które w trakcie jazdy przestawiają się, uwzględniając aktualną pozycję motocyklisty – ułatwiają jazdę i zwiększają bezpieczeństwo podróżującego. Wynalazek polega na zastosowaniu czujnika odległości, skierowanego w klatkę piersiową kierowcy, połączonego z lusterkami, które są odpowiednio ustawiane w zależności od kąta pochylenia kierowcy.

W ramach konkursu przyznano też sześć wyróżnień. W tym roku dodatkowe wyróżnienie – dla przedstawiciela uczelni z regionu - przyznał marszałek województwa świętokrzyskiego. Współautorką rozwiązania związanego z budownictwem jest Karolina Otwinowska z Politechniki Świętokrzyskiej. Wynalazek to element stabilizujący konstrukcję nośną pokrycia dachów w budynkach o lekkiej konstrukcji, jak np. hale magazynowe, wystawowe i produkcyjne. Dzięki licencji kieleckiej uczelni przyznanej przedsiębiorcy specjalizującemu się w budowie obiektów przemysłowych, przedsięwzięcie wkrótce znajdzie zastosowanie w praktyce.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student

Nagrodą główną dla pięciu laureatów tegorocznej edycji konkursu będzie udział w kwietniowej, 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Sfinansowane będą koszty organizacji stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu młodych wynalazców w Szwajcarii.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu jest planowane na przełomie maja i czerwca w Urzędzie Patentowym RP.

Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Podczas pięciu poprzednich edycji konkursu komisja oceniała 379 rozwiązań z 43 uczelni. Nagrodzono 23 pomysły, a wyróżnieniami uhonorowano ponad 30. Dotychczas „studenci-wynalazcy” zdobyli w Genewie 8 złotych, 9 srebrnych i 3 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne.

Uczestnicy wszystkich edycji konkursu mogą promować swoje rozwiązania przez rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, na stronie www.wynalazca.tu.kielce.pl

PAP - Nauka w Polsce

ban/ par/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023