Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
07.05.2014 aktualizacja 07.05.2014

Prawie 280 mln zł przyznało NCN w trzech konkursach

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóste edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Naukowcy otrzymają w ich ramach prawie 280 mln zł na realizację badań. W konkursach finansowanie otrzymało 817 spośród wszystkich 5 tys. złożonych projektów.

Przedstawiciele NCN w przesłanym PAP komunikacie poinformowali, że wnioski składać można było w trzech grupach tematycznych. W grupie nauk o życiu rozdzielono ponad 110 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych niemal 114 mln zł, zaś w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce prawie 56 mln zł.

Konkurs OPUS, który jest najpopularniejszym konkursem w ofercie NCN, skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, tytułu czy też etapu rozwoju kariery naukowej. W konkursie tym do finansowania zakwalifikowano 388 projektów wartych ponad 200 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczony jest z kolei dla naukowców, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową i nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej kategorii wnioski najczęściej zgłaszane są przez studentów studiów doktoranckich. W rozstrzygniętych konkursach finansowanie przyznano 292 projektom o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

SONATA jest natomiast konkursem dla osób, które stopień naukowy doktora mają najwyżej pięć lat. Badacze mogą ubiegać się o środki finansowe na zakup nowoczesnej aparatury lub stworzenie rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań. W tym konkursie do finansowania zakwalifikowanych zostało 137 wniosków, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 50 mln zł.

„Cieszy nas rosnące zainteresowanie ofertą konkursową NCN. Nie jest jednak możliwe przyznanie finansowania wszystkim napływającym wnioskom, dlatego przed zespołami ekspertów stoi trudne zadanie wyboru tych najlepszych i najciekawszych" – skomentował dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk. Wymienił, że zarówno w dziedzinie nauk o życiu, jak i w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, wskaźnik sukcesu (czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby złożonych wniosków) wyniósł 16 proc., natomiast w zakresie nauk ścisłych i technicznych 18 proc.

W grupie nauk o życiu rekordowy pod względem wysokości finansowania był projekt kierowany przez prof. Stanisława Karpińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (konkurs OPUS). Naukowiec za niemal 1,5 mln zł zrealizuje badania dotyczące genów, które mogą mieć wpływ na odpowiedź obronną i aklimatyzacyjną u rzodkiewnika (arabidopsis) - rośliny modelowej.

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych, prawie 1,5 mln zł, zostało przeznaczone na badania, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu OPUS przez zespół pod kierownictwem dr. Marcina Koneckiego. Naukowcy będą pracować nad mionowym system wyzwalania detektora CMS w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN.

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce największe finansowanie przyznano projektowi, zgłoszonemu również w ramach konkursu OPUS. Badacze pod kierunkiem dr hab. Anny Zalewskiej ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie chcą przeprowadzić badania nad dobrostanem, podejmowaniem pozytywnej aktywności oraz osobowością w ujęciu integracyjnym. Na realizację badań przeznaczono ponad milion złotych.

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk znajduje się na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow .

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022