Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
13.03.2014 aktualizacja 13.03.2014

Wkrótce w Lublinie Dni Narodowego Centrum Nauki

Fot. Materiały prasowe Fot. Materiały prasowe

Jak zdobywać granty Narodowego Centrum Nauki? Jak napisać wniosek? W którym konkursie startować? Jakich błędów nie popełniać? Odpowiedzi m.in. na takie pytania uzyskają uczestnicy tegorocznej edycji Dni Narodowego Centrum Nauki. Odbędą się one 9 i 10 kwietnia w Lublinie.

Ważnym punktem Dni Narodowego Centrum Nauki będą spotkania dla wnioskodawców, skierowane zarówno do doświadczonych naukowców, jak i osób rozpoczynających karierę naukową. W trakcie spotkań NCN zaprezentuje swoją ofertę konkursową, a także wyjaśni wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków.

Zgodnie ze stosowanym przez NCN podziałem dyscyplin, odbędą się trzy równoległe spotkania dotyczące: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce; nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. W spotkaniach wezmą udział koordynatorzy dyscyplin, członkowie Rady NCN oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców. Poza częścią o charakterze informacyjnym, przewidziano czas na zadawanie na pytań i dyskusję.

"Dla Rady NCN spotkania te są przede wszystkim szansą na jeszcze lepsze wsłuchanie się w głosy płynące ze środowiska naukowego w sprawie ogłaszanych przez NCN konkursów. Dni NCN stanowią także doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń między światem nauki a przedstawicielami administracji obsługującej finansowanie badań naukowych w kraju" – mówi przewodniczący Rady Centrum prof. Michał Karoński.

W programie wydarzenia znalazły się także warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Pracownicy administracyjni jednostek naukowych poznają zasady regulujące formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Podczas warsztatów zostaną poruszone takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej oraz finansowe rozliczanie realizowanych projektów. Pracownicy Centrum wyjaśnią kwestie prawne, finansowe i administracyjne związane z obsługą projektów badawczych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przykładowe projekty, które otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów przedstawią główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzą o kolejnych etapach pracy naukowej.

"Dzięki prezentacjom projektów finansowanych w naszych konkursach informacje o ciekawych i wartościowych badaniach mogą trafić do jeszcze większej grupy osób, w tym również do innych kierowników projektów. Co istotne, prezentowane prace mogą zainspirować ich do dalszych naukowych poszukiwań" – mówi dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk.

Dni NCN zakończą się organizowanym przez Radę Młodych Naukowców seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele NCN przybliżą aktualną ofertę Centrum, przedstawią najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy oraz doradzą, jak ich unikać. Znaczna część sesji będzie przeznaczona na dyskusję uczestników z gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Jednym z patronów medialnych jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie: http://ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023