Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.05.2022
PL EN
06.03.2014 aktualizacja 06.03.2014

Biblioteka Otwartej Nauki zachęca do otwierania zasobów naukowych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Biblioteka Otwartej Nauki zachęca studentów, by pomagali wykładowcom w otwieraniu ich dorobków naukowych. Dzięki kampanii „Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik” skierowanej do studentów, doktorantów i wykładowców każdy może włączyć się do akcji lub rozpocząć kampanię na swojej uczelni.

Open Access (Otwarty Dostęp) to idea, która zakłada powszechny oraz darmowy dostęp do publikacji naukowych, zwłaszcza tych finansowanych z funduszy publicznych. Dla studentów oznacza on niższe koszty i wygodę dostępu do niezbędnych materiałów akademickich.

„Dziś najczęściej wykorzystywanym w praktyce modelem dystrybucji takich materiałów jest ich nieautoryzowane powielanie: skanowanie i kserowanie. Oddolne inicjatywy oparte na idei Otwartego Dostępu, takie jak Biblioteka Otwartej Nauki wspierają zastąpienie tego modelu innym - umożliwiającym dostęp dla wszystkich zainteresowanych, ale za zgodą autorów i na wybranych przez nich zasadach. Z naszych doświadczeń wynika, że naukowcy chętnie dzielą się wiedzą, trzeba jedynie stworzyć dogodne warunki, aby mogli to robić w sposób bardziej widoczny” - mówi koordynatorka projektu Biblioteka Otwartej Nauki Klaudia Grabowska.

Kampania "Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik" ma służyć popularyzacji idei otwartego dostępu. Studenci i wszyscy zainteresowani dostępem do publikacji, wyników badań naukowych i samych danych muszą mieć wiedzę na temat korzyści, jakie daje im wprowadzanie zasady Open Access. Dlatego też pomysłodawcy kampanii przygotowali materiały w prosty i przystępny sposób wyjaśniające najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem idei Otwartego Dostępu, otwartymi kursami akademickimi (MOOC), prawem autorskim i otwartymi licencjami Creative Commons.

Zasada Open Access jest wdrażana na poziomie Unii Europejskiej. Udostępnianie publikacji tworzonych w ramach projektów badawczych jest regułą przyjętą w ramach unijnego programu finansowania badań „Horizon 2020”. "W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego deklarowało wprowadzanie Otwartego Dostępu, jako jeden z priorytetów na rok 2013 rok. Ostatecznie jednak nie zostały podjęte żadne działania w tym zakresie" - informuje Biblioteka Otwartej Nauki w przesłanym PAP komunikacie.

W Polsce idea Otwartego Dostępu jest od lat wdrażana. W jej promocję angażują się przede wszystkim młodzi naukowcy i bibliotekarze naukowi. Przykładem może być powstanie pierwszego w Polsce koła naukowego poświęconego działaniom na rzecz Otwartego Dostępu – Inicjatywy Otwieracz, działającej przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreślają organizatorzy akcji, dalszy rozwój Otwartego Dostępu nie będzie możliwy bez odgórnego wsparcia resortu nauki.

„Wdrożenie reguł Otwartego Dostępu w Polsce jest niezbędne nie tylko po to, by dostosować nasz system nauki do standardów europejskich. To przede wszystkim szansa na zwiększenie innowacji płynącej ze swobodnej wymiany wiedzy oraz możliwość zredukowania kosztów studiowania i pracy badawczej" – mówi dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska - Alek Tarkowski.

Biblioteka Otwartej Nauki Centrum Cyfrowego jest projektem otwierania dostępu do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych. Pomaga naukowcom, którzy chcą zaistnieć w sieci, studentom, którzy chcą mieć łatwiejszy dostęp do wiedzy, i uczelniom, które chcą promować swój dorobek i zadbać o wizerunek.

Szczegóły kampanii "Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik" są dostępne na stronie http://uwolnijnauke.pl/dla-studentow/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022