Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
17.12.2013 aktualizacja 17.12.2013

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA, ETIUDA i FUGA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje trzech konkursów: SYMFONIA - na badania interdyscyplinarne, ETIUDA - dla młodych badaczy, a także FUGA na staż podoktorski. W konkursach tych do rozdysponowania jest w sumie 65 mln zł.

SYMFONIA to konkurs skierowany do wybitnych naukowców, których badania mają charakter interdyscyplinarny i przyczyniają się do otwierania nowych perspektyw w nauce. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze, prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki. Projekt powinien dotyczyć co najmniej wybranych dwóch obszarów badawczych spośród nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych albo nauk o życiu. Na finansowanie projektów w ramach SYMFONII Centrum przeznaczyło 30 mln zł.

W konkursie ETIUDA na młodych naukowców czeka 10 mln zł. O stypendia ubiegać mogą się osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej oraz przygotowują rozprawę doktorską.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe. O stypendia mogą się też ubiegać osoby, które planują staż trwający od 3 do 6 miesięcy, w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym

FUGA natomiast jest konkursem skierowanym do naukowców ze stopniem doktora, którzy pragną odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 12 miesięcy ani dłuższy niż 36 miesięcy. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień doktora w latach 2009–2013. Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do połowy 2014 r. W tej edycji konkursu do rozdysponowania jest 25 mln zł.

Zgłoszenia w konkursach trwają do 17 marca 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 roku. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Szczegóły ogłoszonych konkursów na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-12-16-ogloszenie-konkursow-s-e-f-t

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022