Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
09.05.2013 aktualizacja 09.05.2013

W Katowicach wręczono Nagrody Narodowego Centrum Nauki

Dr Anna Matysiak, dr hab. Andrzej Dziembowski i dr hab. Piotr Garstecki zostali laureatami pierwszej edycji Nagród Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienia dla młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w ramach badań podstawowych wręczono w czwartek w Katowicach.

„Chcemy pokazać młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 40 r. życia, a zrobili ogromną karierę naukową na podstawie szczególnego, ważnego osiągnięcia. Stereotyp jest taki, że wszyscy doskonali młodzi uczeni uciekli z Polski, nikt nie został. Chodzi o to, żeby zaakcentować to, że młodzi ludzie mają również szanse dochodzenia do świetnych wyników w nauce. To są ludzie, którzy prowadzą badania w Polsce i tu korzystają ze źródła finansowania” – powiedział przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński.

Każdy z laureatów otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

„Czuję się bardzo wzruszony i wyróżniony” – powiedział PAP dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski, pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. To biolog molekularny, który odkrył funkcje ludzkiego genu C16orf57. „To była praca całego zespołu” – podkreślił.

Mutacje tego genu powodują ciężką i niezwykle rzadką chorobę – poikilodermę z neutropenią. Jak podkreślił Dziembowski, perspektywa jej leczenia jest jeszcze niezwykle odległa. Koordynowane przez niego badania przyczyniły się jednak do lepszego zrozumienia jej przyczyn.

Laureatką nagrody w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce została dr Anna Matysiak z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Kapituła konkursu wyróżniła ją za pracę poświęconą badaniom przemian rodziny z wykorzystaniem zaawansowanych metod modelowania procesów społecznych.

Wyróżnienie w grupie nauk ścisłych i technicznych otrzymał z kolei dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, który jako pierwszy na świecie podał wyjaśnienie mechanizmu tworzenia kropli w mikroskali. Doceniono go za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowania w mikrobiologii i biochemii.

Czwartkowa uroczystość wpisała się w trwające od środy Dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach. Są one okazją dla naukowców, aby dowiedzieć się, jak można się starać o granty, w jakich programach można wziąć udział i jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony wniosek. Pracownicy administracyjni jednostek naukowych mogą poznać zasady regulujące formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. W Katowicach i Gliwicach zorganizowano również spotkania informacyjne skierowane do wszystkich naukowców zainteresowanych konkursami, w tym również osób rozpoczynających karierę naukową.

Organizatorami całego przedsięwzięcia są: Narodowe Centrum Nauki i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Jak przypomniał prof. Karoński, roczny budżet instytucji na granty to prawie 900 mln zł; co roku NCN przyjmuje kilkanaście tys. wniosków. Nadzór nad instytucją sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022