Nauka dla Społeczeństwa

06.02.2023
PL EN
25.05.2012 aktualizacja 25.05.2012

KRASP obchodzi 15-lecie działalności

PAP © 2012 / Jacek Bednarczyk PAP © 2012 / Jacek Bednarczyk

W tym roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Wyższych obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji na Uniwersytecie Warszawskim spotyka się 130 przedstawicieli najwyższych władz akademickich z całej Polski, w tym 60 rektorów elektów.

W sobotę, 26 maja, Zgromadzenie Wyborcze KRASP, złożone z wybranych na nową kadencję rektorów zdecyduje, kto przez najbliższe cztery lata będzie szefem Konferencji. Nowy przewodniczący zastąpi na tym stanowisku dotychczasową rektor UW prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow, która na czele KRSP stała od 2008 roku.

KRASP w 1997 roku utworzyły 73 polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

Obecnie KRASP zrzesza 107 członków (przedstawicieli uczelni akademickich) w tym 11 uczelni niepublicznych, siedmiu członków stowarzyszonych oraz jednego zbiorowego (Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych), w którym działa 36 szkół zawodowych. Rektorzy reprezentują interesy 1 300 000 studentów z całego kraju, czyli około 70 proc. studiujących w Polsce.

„Braliśmy i bierzemy czynny udział w dyskusjach nad kształtem przepisów i rozporządzeń, które dotyczą nauki i szkolnictwa wyższego. Oczywiście nie zawsze udaje nam się wprowadzić rozwiązania korzystne dla uczelni, ale przynajmniej mamy jasność, że nic nie odbywa się za naszymi plecami. To jedna z ważniejszych ról, jaką KRASP w tej chwili pełni” – podkreśla prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Przewodniczący KRASP w kadencji 1999-2002 prof. Jerzy Woźnicki dodaje, że w ostatnim roku działalność opiniodawczą KRASP zdominowały sprawy rządowego projektu nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.

„W pracach ministerialnych i sejmowych nad projektem nowelizacji +Prawa o szkolnictwie wyższym+, KRASP przedstawiła w swych dokumentach i szczegółowych opracowaniach eksperckich liczne uwagi i propozycje nowego brzmienia wielu artykułów. Niektóre ze zgłoszonych wniosków znalazły swoje miejsce w treści przyjętej ustawy” – wyjaśnia.

Podczas pięciu kadencji funkcję przewodniczącego sprawowało pięciu rektorów. Konferencją kierowali: prof. Aleksander Koj (Uniwersytet Jagielloński), 1997-1999, prof. Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska), 1999-2002, prof. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński), 2002-2005, prof. Tadeusz Luty (Politechnika Wrocławska), 2005-2008, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Uniwersytet Warszawski), 2008-2012.

KRASP jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – European University Association (EUA).

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023