Nauka dla Społeczeństwa

26.02.2024
PL EN
11.12.2023 aktualizacja 11.12.2023

Poznań/Uniwersytet Przyrodniczy otworzył Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt

11.12.2023. Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 11 bm. Centrum ma łączyć w sobie funkcje jednostki badawczej oraz świadczącej usługi dla przemysłu i społeczeństwa. PAP/Jakub Kaczmarczyk 11.12.2023. Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 11 bm. Centrum ma łączyć w sobie funkcje jednostki badawczej oraz świadczącej usługi dla przemysłu i społeczeństwa. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt otworzył oficjalnie w poniedziałek Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP). Zdaniem władz uczelni uruchomienie nowej jednostki stanowi kamień milowy w rozwoju badań na rzecz zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony klimatu.

Główne obszary badań prowadzonych w Centrum obejmować będą m.in. dobrostan zwierząt, opracowywanie nowych suplementów i dodatków paszowych, które będą zapobiegać negatywnym skutkom chowu i hodowli na środowisko naturalne oraz produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego.

Badacze pracować będą także nad tworzeniem nowoczesnych technologii medycznych i weterynaryjnych dotyczących diagnostyki, obrazowania molekularnego, chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, populacyjnych, neurodegeneracyjnych oraz immunologicznych. Podejmowane badania skutkować mają opracowaniem produktów, usług i nowych technologii związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich. Prace będą prowadzone przy współpracy z naukowymi ośrodkami w regionie, kraju i Unii Europejskiej;

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt to dwukondygnacyjny budynek wraz z zaawansowanym wyposażeniem, którego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu samorządu regionu z funduszy unijnych. Ma to być wiodąca w kraju placówka badawcza tego typu.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Krzysztof Szoszkiewicz podkreślił w poniedziałek, że nowe centrum podniesie prestiż uczelni oraz zwiększy potencjał badawczy i innowacyjny w kluczowych obszarach.

„Mamy świadomość, jak istotne są badania nad dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz chorobami cywilizacyjnymi ludzi i zwierząt. Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt stanie się miejscem, gdzie rodzą się innowacyjne pomysły, prowadzone są badania na światowym poziomie, a nauka przekłada się na praktyczne rozwiązania. Chcemy być liderem nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale także prekursorem zmian społecznych. Nasze zaangażowanie w tematykę dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i zdrowia publicznego to nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata" – powiedział rektor.

Według władz uczelni dzięki nowemu centrum badacze z obszarów zootechniki, biologii, weterynarii, medycyny, biotechnologii, nauk o zdrowiu i wielu innych będą mieli możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na najwyższym światowym poziomie. Projekt zapewnić ma również współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, które są głównym źródłem generowania wyzwań stawianych przed nauką i naukowcami we współczesnym świecie.

"Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt stanowi kamień milowy w rozwoju badań na rzecz zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony klimatu. Projekt ten wpisuje się w ducha nowoczesnych działań badawczych, integrując kompetencje i infrastrukturę w celu osiągnięcia innowacyjnych rozwiązań na światową skalę" - podkreśliła uczelnia.

Integralną częścią projektu jest budynek doświadczalny realizowany również na terenie uczelni, w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach. Znajdzie się tam centrum pomiaru emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta oraz opracowywania metod przeciwdziałania negatywnym wpływom emisji na środowisko naturalne.

Uczelnia podała, że nowe centrum ma łączyć w sobie funkcje jednostki badawczej oraz świadczącej usługi dla przemysłu i społeczeństwa.

„Planujemy prowadzić badania dotyczące zachowania zdrowia zwierząt, w tym zagadnień obejmujących otyłość oraz powiązane z nią choroby i zaburzenia metaboliczne w szczególnym ukierunkowaniu na zwierzęta domowe i gospodarskie, jak również próby opracowania nowych suplementów czy leków dla zwierząt. Badania te wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym naszego regionu i kraju” – podał UPP.

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do analizy składu substancji biologicznych, obrazowania komórkowego, mikroskopii elektronowej oraz badań in vitro. Do dyspozycji naukowców i pacjentów oddane zostało również jedno z najnowocześniejszych w Polsce urządzeń do tomografii komputerowej. „To zaawansowane wyposażenie sprawia, że Centrum stanowi wiodący punkt referencyjny dla nowoczesnych badań obrazowych zwierząt, przyczyniając się do doskonałości w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej w Polsce” – poinformowała uczelnia.

Na wyposażeniu znajduje się również najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny i rehabilitacyjny dla zwierząt, komory respiracyjne służące do monitorowania ilości i składu gazów emitowanych z produkcji zwierzęcej, czy jedna z najnowocześniejszych sal sekcyjnych dla zwierząt z systemem audio-wizualnym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu m.in.: patomorfologii czy patologii weterynaryjnej.

Do tego dochodzi w pełni wyposażona pracownia parazytologii, zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie, obejmująca zwierzęta wszystkich gromad. (PAP)

Nauka w Polsce, Rafał Pogrzebny

rpo/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024