Nauka dla Społeczeństwa

11.12.2023
PL EN
21.09.2023 aktualizacja 21.09.2023

Konkurs na logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adobe Stock Adobe Stock

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza otwarty konkurs na projekt nowego logo. Prace można nadsyłać do 23 października.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z związku ze zmianą od 1 października 2023 roku nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza otwarty konkurs na projekt nowego logo. Prace można nadsyłać do 23 października. Zwycięski projekt przedstawiony zostanie do 6 listopada.

Celem konkursu jest wyłonienie nowego projektu graficznego, który stanie się podstawą budowy identyfikacji wizualnej uczelni po zmianie nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Znak graficzny powinien nawiązywać do tradycji uczelni - poinformowali organizatorzy konkursu.

Adresatami konkursu są graficy, projektanci, artyści plastycy, absolwenci i pracownicy naukowych wyższych uczelni artystycznych. Pracę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską na adres Uniwersytetu do 23 października 2023 roku do godziny 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 6 listopada 2023 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni.

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości piętnastu tysięcy złotych (brutto) oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy dotyczącej wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej uczelni.

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023