Nauka dla Społeczeństwa

03.10.2023
PL EN
01.06.2023 aktualizacja 01.06.2023

W UE Katowice powstaje centrum naukowo-badawcze ds. ekonomii zmian klimatu

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Promocja dyscypliny "ekonomia zmian klimatu", realizacja projektów naukowych i dydaktycznych z tego zakresu oraz międzynarodowa współpraca z podobnymi podmiotami – to główne cele Centrum Ekonomii Zmian Klimatu, które powstaje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Centrum (ang. Centre for Economics of Climate Change – CECC) jest tworzone w ramach projektu partnerstw strategicznych, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jak przekazała PAP koordynatorka CECC dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE, projekt zakłada m.in. utworzenie centrum doskonałości naukowej jako platformy wspierającej proces realizacji badań dotyczących przemian ekonomicznych w tzw. regionach węglowych Polski, Czech i Słowacji, z mentoringowym wsparciem partnerów z Włoch i Wielkiej Brytanii.

"Chcielibyśmy, aby CECC stało się centrum naukowo-badawczym, promującym dyscyplinę ekonomia zmian klimatu. Nasze działania będą się więc skupiały przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć takich jak konferencje czy seminaria naukowe. Naszą ambicją jest zbudowanie prężnej sieci współpracy CECC z innymi centrami naukowymi, które zajmują się tematyką zmian klimatu, w szczególności na arenie międzynarodowej. Zespół CECC włączy się też aktywnie w edukację o ekonomii zmian klimatu, poprzez realizację projektów dydaktycznych, adresowanych do studentów naszej uczelni" – podkreśliła Wieczorek-Kosmala.

W skład powstającego Centrum nowego podmiotu wchodzą pracownicy UE Katowice, reprezentujący różne wydziały i katedry. "Każdy z nas interesuje się jakimś aspektem ekonomii zmian klimatu naukowo (np. w ramach prowadzonych projektów badawczych) bądź w ramach działalności eksperckiej. Można zatem powiedzieć, że uzupełniamy się w interdyscyplinarnym podejściu do tej tematyki" – wskazała koordynatorka.

Pytana o genezę powstania centrum, Monika Wieczorek-Kosmala odpowiedziała, że naukowcy z UE Katowice, którzy zajmują się ekonomią zmian klimatu, dostrzegli potrzebę bardziej precyzyjnego komunikowania tego problemu – aby nie był on postrzegany tylko przez pryzmat tzw. finansów zrównoważonych czy finansów zielonych, ale również poprzez wpływ zmian klimatu na sytuację makroekonomiczną lub przemiany w biznesie.

"W naszej ocenie szczególnie tu, na Górnym Śląsku, zachodzi potrzeba odpowiedniego przygotowania studentów do przemian, jakie przyniosą zmiany klimatyczne. Nasz region musi sprostać wyzwaniom związanym z zieloną transformacją (w ramach Europejskiego Zielonego Ładu), zatem rozważanie problemu zmian klimatycznych z perspektywy ekonomicznej, w tym zwrócenie uwagi nie tylko na zagrożenia, ale i szanse z tym związane - jest kluczowe" – oceniła naukowczyni.

Zakres problemów, którymi ma się zajmować centrum, jest powiązany z europejskimi wytycznymi dotyczącymi działań na rzecz klimatu oraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

"Wyodrębniliśmy cztery główne tematy. Pierwszym jest 'zielona rewolucja', widziana z perspektywy regionalnej i globalnej, w czym mieszczą się np. założenia Europejskiego Zielonego Ładu, wyzwania związane z dekarbonizacją, efektywność energetyczna, a także nierówności społeczne z tym związane. Kolejnym obszarem tematycznym jest ryzyko klimatyczne, gdzie skupiamy się przede wszystkim na strategiach adaptacji do zmian klimatu, raportowaniu ryzyka klimatycznego oraz percepcji ryzyka klimatycznego z perspektywy organizacji. Trzecim tematem są inwestycje w nowe technologie, w tym ich zastosowanie dla wsparcia rozwoju zielonych i inteligentnych miast. Jako czwarty temat wybraliśmy coś mniej oczywistego, mianowicie postawy behawioralne wobec przemian wynikających ze zmian klimatycznych. Tutaj interesują nas zagadnienia na styku ekonomii behawioralnej i aspektów, które chcemy badać w pozostałych obszarach tematycznych. Uważamy bowiem, że zrozumienie ludzkich zachowań i postaw może okazać się kluczowe dla sukcesu wdrażania wszelkich rozwiązań pro-klimatycznych" – podsumowała koordynatorka.

Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

akp/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023