Nauka dla Społeczeństwa

01.12.2023
PL EN
07.02.2023 aktualizacja 07.02.2023

Najlepsi studenci-wynalazcy nagrodzeni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Świętokrzyska po raz kolejny nagrodziła najlepszych młodych innowatorów. W 13. edycji ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca zwyciężyły zespoły z Politechnik: Warszawskiej, Lubelskiej, Krakowskiej, Świętokrzyskiej oraz z Uniwersytetu Śląskiego.

Laureaci pojadą do Genewy na Międzynarodową Wystawę Wynalazków oraz zaprezentują się podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

W 13. edycji konkursu jury przyznało pięć równorzędnych nagród głównych – poinformowano na stronie.

Zespół z Politechniki Warszawskiej (Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk; współpraca: dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola) nagrodzono za sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej.

Studentka z Politechniki Lubelskiej Justyna Pastuszak (przy wsparciu dr. hab. inż. Pawła Węgierka, prof. PL) otrzymała nagrodę za sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym, w cyklu 3 wynalazków.

Za sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków – nagrodę otrzymał zespół z Uniwersytetu Śląskiego w składzie: Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek (współpraca: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski).

Studentów z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki doceniono za sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt oraz za sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwową bioaktywną powłokę kompozytową. Zespół tworzą: Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz (współpraca: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk).

Z kolei zespół z Politechniki Świętokrzyskiej doceniono za mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej. Zespół tworzą: Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek, Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral.

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia w postaci nagród specjalnych.

Jak podali organizatorzy konkursu na swojej stronie, do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 285 twórców z 23 uczelni i instytutów badawczych. Najwięcej, bo 14 rozwiązań, nadesłano z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na kolejnych, pod tym względem, miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (12 rozwiązań), Politechnika Świętokrzyska (11 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (po 9 rozwiązań). Zgłoszone rozwiązania objęły wszystkie obszary techniki, w tym dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska.

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 roku na Politechnice Świętokrzyskiej, jest zachęcanie studentów do tworzenia i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach.

Jak podano, w trzynastu edycjach konkursu zostało zgłoszonych 1300 rozwiązań przez 2733 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Laureaci dotychczasowych edycji na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie zdobyli 55 medali oraz liczne nagrody specjalne; byli doceniani także podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazców IWIS.

Pełną listę laureatów tegorocznej edycji można zobaczyć tutaj.

PAP – Nauka w Polsce

akp/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023