Nauka dla Społeczeństwa

01.12.2023
PL EN
02.07.2022 aktualizacja 02.07.2022

Blisko 42 mln zł na stypendia szefa MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Blisko 42 mln zł przeznaczył minister edukacji i nauki na stypendia dla 215 wybitnych młodych naukowców, w tym 37 doktorantów. Przez 3 lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości ponad 5,3 tys. zł miesięcznie.

W piątek na stronie MEiN podano, że szef resortu nauki przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków. Były oceniane były przez zespół doradczy.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym badaczom zgłoszonym przez: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19 stypendiów, Uniwersytet Warszawski – 14 stypendiów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 11 stypendiów.

Stypendia przyznano na 3 lata, a ich miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł. Stypendia będą wypłacane przez podmiot, który wnioskował o ich przyznanie.

"W tegorocznej edycji Minister Edukacji i Nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny" - czytamy w komunikacie MEiN. Dodano, że takie podejście zagwarantowało badaczom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

Wskazano, że przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stypendia ministra mogą otrzymać osoby, które posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione m.in. na uczelniach i w instytutach badawczych.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023