414 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

414 studentów otrzyma Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023 – poinformowało MEiN. Najwięcej stypendystów kształci się na uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim.

Resort edukacji i nauki podaje, że rektorzy przedstawili 1150 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. Zostały one oceniane przez zespół doradczy, liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Z 1104 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendium 414 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół: 348 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 28 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 31 stypendiów za osiągnięcia artystyczne, 7 stypendiów za osiągnięcia mieszane (naukowo-artystyczne lub sportowe).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński – 45, Uniwersytet Warszawski ‒ 42, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 28, Politechnikę Wrocławską – 27, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 21 i Uniwersytet Rzeszowski – 19.

Jak wyjaśnia MEiN, zespół doradczy, oceniając i rekomendując wnioski, stosował podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. Ustalono, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów. Dodatkowo został wprowadzony mechanizm wyrównawczy, który polega na tym, że w przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny mogą być one przeznaczone dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk. W przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe przyznaje się nie więcej niż 36 stypendiów.

Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł. Stypendyści otrzymają je w ramach jednej wypłaty od uczelni w terminie 14 dni od przekazania przez MEiN pieniędzy na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2022/2023 na stypendia ministra edukacji i nauki dla studentów przeznaczono 7 mln zł. (PAP)

Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. materiały prasowe

    Studenckie mosty z makaronu

  • Fot. Adobe Stock

    Trwają prace nad kolejnym satelitą studentów PW; start planowany na 2025 r.

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera