Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
03.05.2022 aktualizacja 03.05.2022

Z powodu zmian klimatu w oceanach może nastąpić wielkie wymieranie

Adobe Stock Adobe Stock

Jeśli nie uda się ograniczyć zmian klimatycznych, morskie organizmy mogą zacząć wymierać na skalę podobną do wielkiego wymierania sprzed 250 mln lat. Zniknąć mają np. gatunki polarne z powodu zniszczenia ich habitatów.

Badacze z University of Washington i Princeton University ostrzegają: oceany może czekać utrata bioróżnorodności, porównywalna z największymi okresami wymierania w dziejach Ziemi - jeśli nie uda się ograniczyć zmian klimatu.

Jego wpływ na globalną bioróżnorodność jest trudny do obserwacji, m.in. ze względu na bogactwo i złożoność ziemskiego życia.

Oprócz zagrożeń związanych z bezpośrednim działaniem człowieka - niszczeniem habitatów, przełowieniem, zanieczyszczeniem terenów przybrzeżnych, morskie gatunki muszą się mierzyć z rosnącym wpływem właśnie zmian klimatycznych i niedostatkiem tlenu w wodzie - podkreślają badacze.

Podczas gdy dawne okresy wymierania są dobrze udokumentowane geologicznie, przyszłość morskiego życia przy niekontrolowanych zmianach klimatu jest niepewna. Jednak - z pomocą modeli uwzględniających odporność różnych gatunków i prognozowane warunki w oceanach - naukowcy opracowali budzącą niepokój prognozę.

W razie niepodjęcia działań zaradczych wzrost temperatur ma spowodować masowe wymieranie w morzach całego świata. Mogą one mieć podobną skalę, jak wymieranie permskie 250 mln lat temu, w którym zginęło ponad dwie trzecie morskich zwierząt.

Najwięcej gatunków ma zniknąć z tropików, choć część z nich może uciec w chłodniejsze rejony. W gorszej sytuacji mają być gatunki polarne, które w większości mają wyginąć, ponieważ zabraknie dla nich odpowiedniego miejsca do życia.

"Zmiany klimatu powodują, że znikają gatunki ze skrajnie położonych okolic Ziemi” - wyniki podsumowują Malin Pinsky i Alexa Fredston w komentarzu do publikacji.

Badanie daje jednak nadzieję. Według jego autorów ograniczenie lub cofnięcie emisji gazów cieplarnianych może zmniejszyć ryzyko wymierania o 70 proc.

„Przy skoordynowanych działaniach, wycelowanych na różnego typu zagrożenia, morskie życie, jakie znamy, ma największe szanse na przetrwanie do końca wieku i dalej” - piszą badacze.

Więcej informacji - na TEJ stronie. (PAP)

Marek Matacz

mat/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022