Nauka dla Społeczeństwa

29.09.2022
PL EN
23.07.2021 aktualizacja 23.07.2021

Ile stalaktytów jest w Jaskini Niedźwiedziej? Podpowiedzą studenckie pomiary

Fot. K. Sośnica Fot. K. Sośnica

Młodzi geodeci zmierzyli i zmapowali Jaskinię Niedźwiedzią. Pomiary wnętrza i otoczenia jednej z najbardziej zjawiskowych jaskiń w Europie to część obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyniki ich prac pozwolą na inwentaryzację liczby oraz wielkości m.in. stalaktytów oraz stalagmitów.

Do pomiarów i mapowania Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie studenci wykorzystali metody skanowania laserowego, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii. Wnętrze jaskini zostało ponadto sfilmowane kamerą 360 stopni.

Wyniki ich prac pozwolą na inwentaryzację liczby oraz wielkości stalaktytów oraz stalagmitów, analizę deformacji pionowych, identyfikację uskoków tektonicznych oraz wykrycie pustych przestrzeni z anomalii grawimetrycznych.

Studenci wykonywali pomiar w nocy, gdy ruch turystyczny zamiera, w ekstremalnie trudnych warunkach, przy słabym oświetleniu, wysokiej wilgotności oraz stałej, niskiej temperaturze, w wąskich korytarzach.

„Pierwszy pomiar geodezyjny Jaskini Niedźwiedziej wykonany przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów z UPWr odbył się w 1975 roku. Wówczas założono geodezyjną sieć pomiarową wewnątrz jaskini pozwalającą na monitoring wnętrza z dokładnością submilimetrową. Od tego czasu systematycznie wzrasta zakres prac pomiarowych, a tym samym wiedza naukowa o jaskini” – informuje profesor Krzysztof Sośnica z UPWr, cytowany w komunikacie przesłanym przez uczelnię.

Zrzeszeni w kole studenci działają się pod opieką naukową pod opieką dr inż. Kamila Kaźmierskiego oraz dr inż. Adriana Kaczmarka.

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy. Została odkryta w 1966 r.  Jej długość wynosi około 4500 m, a deniwelacja (czyli różnica pomiędzy najniższym i najwyższym punktem) jest równa 118 m. To największa jaskinia Sudetów i jedna z głębszych w Polsce.

Korytarze oraz ściany jaskini pokrywają liczne formy naciekowe, takie jak okazałe stalagmity, stalaktyty, stalagnaty, kaskady, misy martwicowe oraz draperie naciekowe.

Z jaskini wydobyto 20 000 szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich, w tym niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego oraz hienę jaskiniową.

Jaskinia to jedna z największych atrakcji Kotliny Kłodzkiej. Jej korytarze znajdują się na trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą liczbą kości zwierząt epoki lodowcowej. Partie dolne są niedostępne dla turystów.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022