Uczelnie i instytucje

Gospodarka cyfrowa nowym kierunkiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Gospodarka cyfrowa to nowy kierunek studiów, oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – poinformowała w środę uczelnia. Studiować go można na studiach licencjackich oraz magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych.

"Koncepcja kierunku, jak i opracowany na jej podstawie program studiów, powstały w wyniku pogłębionych analiz, uwzględniających oceny i opinie wszystkich interesariuszy, czyli studentów, pracodawców i pracowników uczelni. Wzięto pod uwagę zarówno zmieniające się potrzeby rynku pracy, jak i oczekiwania młodego pokolenia" – powiedziała dr hab. Magdalena Jaciow z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W tym celu wykorzystano wyniki badań zrealizowanych dla Biura Strategii Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grudniu 2020 roku w ich części dotyczącej pożądanego przez pracodawców profilu kompetencji absolwenta, potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji poszukiwanych u pracowników oraz wyniki badań na temat potencjalnych obszarów współpracy podmiotów rynkowych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

"Kierunek gospodarka cyfrowa jest efektem konsultacji z obecnymi studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem praktyków" – dodała dr hab. Magdalena Jaciow.

Studenci tego kierunku mają rozwijać umiejętności cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz kompetencje uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży, takie jak wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie.

"Analiza ofert edukacyjnych szkół wyższych w kraju wykazała, że żadna z uczelni dotychczas nie proponowała jeszcze kierunku, który byłby odpowiedzią na opisane wyżej zmiany rynkowe. W ofercie 3 uczelni znajdują się jedynie studia podyplomowe lub - na jednej uczelni - specjalność o zbliżonym profilu. Nie ma natomiast w Polsce studiów o tematyce digital economy realizowanych na poziomie I i II stopnia. Uwzględniając powyższe fakty Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął prace nad utworzeniem nowego kierunku gospodarka cyfrowa, który jest dostępny w ofercie uczelni już w tegorocznej rekrutacji na studia" – powiedział rzecznik uczelni Marek Kiczka. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ zan/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Rejestracja na 20. Lubelski Festiwal Nauki – od środy

  • Na zdjęciu dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła. PAP/Tomasz Wojtasik. 12.06.2023

    Kalisz/ Andrzej Wojtyła ponownie rektorem Uniwersytetu Kaliskiego

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera