Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
15.01.2020 aktualizacja 21.01.2022

Pięcioro naukowców pracujących w Polsce z grantami EMBO

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Pięcioro naukowców pracujących w polskich instytucjach naukowych otrzymało grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) na utworzenie laboratoriów w swoich ośrodkach. W sumie wybrano dziewięcioro młodych liderów grup badawczych, w tym biologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Dotacja EMBO Installation Grant wynosi pięćdziesiąt tysięcy euro rocznie i jest przyznawana na okres od trzech do pięciu lat. Wybrani naukowcy tworzą i rozwijają laboratoria w rodzimych ośrodkach. Pięciu z nagrodzonych badaczy pracuje w polskich instytucjach, czworo z nich to Polacy.

Dr Piotr Szwedziak z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania dotyczące archeonów – przodków eukariontów, czyli organizmów zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami. W ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy w Centrum Nowych Technologii naukowiec bada archeony w kontekście ewolucji organizacji komórkowej. Jego głównym narzędziem pracy jest mikroskop krioelektronowy - technologia ta pozwala na obrazowanie biocząsteczek z atomową rozdzielczością.

Kolejnych dwoje badaczy prowadzi badania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Dr Aleksandra Pekowska z Laboratorium Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astocytów bada najliczniejszą grupę komórek glejowych w mózgu: astocyty. Identyfikuje genetyczne podstawy ich funkcjonowania. Sprawdza, jakie zmiany w genomie odpowiadają za ewolucyjną modyfikacje biologii astrocytów. Rozwija narzędzia bioinformatyczne służące do analizy topologii genomu.

Dr Grzegorz Sumara z kolei opisuje szlaki sygnałowe regulujące metabolizm adipocytów, hepatocytów, enterocytów i komórek beta trzustki. Sprawdza, w jaki sposób przyczyniają się one do rozwoju chorób metabolicznych. Jego eksperymenty genetyczne na myszach dotyczą regulatorów tkanki tłuszczowej, wątroby, układu trawiennego i funkcji trzustki oraz białek zaangażowanych w rozwój otyłości, a także cukrzycy typu 2. Swoje odkrycia wykorzystuje do generowania nowatorskich terapii medycyny precyzyjnej, która ma przywrócić sprawność organizmowi dotkniętemu poważnymi chorobami metabolicznymi.

Nagrodzeni naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego to dr Rafał Mostowy i dr Yusuke Azuma. Badania dra Rafała Mostowego służą lepszemu zrozumieniu ewolucji bakterii. Bakterie często pokryte są cząsteczkami cukru. Naukowiec bada interakcje między tymi cukrami a wirusami bakteryjnymi zwanymi fagami. Wyniki tych badań mają implikacje medyczne - pokazują potencjał stosowania broni molekularnej pochodzącej z fagów przeciwko tym infekcjom bakteryjnym, które są trudne lub niemożliwe do leczenia antybiotykami.

EMBO to zrzesza ponad tysiąc ośmiuset wybitnych biologów molekularnych. Międzynarodowa instytucja wspiera utalentowane osoby w osiągnięciu jak najlepszych wyników prac badawczych. O EMBO Installation Grant mogą ubiegać się naukowcy z Czech, Polski, Portugalii i Turcji.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie. 

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023