Nauka dla Społeczeństwa

08.08.2022
PL EN
31.01.2017 aktualizacja 31.01.2017

Dokształcanie nauczycieli wpływa na wyniki uczniów

Przeprowadzone w kalifornijskich szkołach badanie wykazało zależność pomiędzy dokształcaniem się nauczycieli a lepszymi wynikami ich uczniów.

W ramach badania grupa nauczycieli z jednego obwodu szkolnego uczestniczyła w kursie "Pathway Project", czyli 46-godzinnym szkoleniu na temat strategii kognitywnych w nauczaniu pisania akademickiego. Po ukończeniu przez nauczycieli treningu monitorowano wyniki osiągane przez ich uczniów. Okazało się, że otrzymywali oni wyższe oceny z zadań wymagających pisania wypracowań oraz osiągali lepsze wyniki w egzaminie kończącym szkołę średnią w porównaniu do uczniów nauczycieli, którzy się nie dokształcali.

Autorka badania, prof. Carol Booth Olson z Uniwersytetu Kalifornijskiego podkreśla, że polepszenie wyników było stopniowe: początkowo "średnie", osiągnęło "wysoki" poziom w drugim roku trwania badania.

"Rezultaty te demonstrują wpływ treningu nauczycieli na wyniki uczniów - stwierdza prof. Olson. - Jeszcze lepsze wyniki uczniów odnotowaliśmy po pełnych dwóch latach uczestnictwa nauczycieli w programie. Pokazuje to, jak ważne jest ciągłe dokształcanie się przez nauczycieli".

Prof. Olson dodaje, że istotne było również dobranie właściwego rodzaju treningu do umiejętności, którą chce się poprawić u uczniów; w tym wypadku były to różnego rodzaju strategie kognitywne.

"Mówimy tutaj o narzędziach i materiałach pomagających uczniom poprawić ich słownictwo akademickie oraz umiejętność pisania" - tłumaczy Olsen, dodając, że pisania i czytania naucza się jako procesu składającego się z wielu elementów, m.in. interpretowania tekstu, streszczania go, oceniania, etc.

W trwającym dwa lata badaniu brało udział 95 nauczycieli pracujących w 16 szkołach należących do jednego okręgu. Uczniowie, których wyniki monitorowano, mieli pomiędzy 12 a 18 lat. (PAP)

kflo/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022