Nauka dla Społeczeństwa

07.06.2023
PL EN
20.04.2016 aktualizacja 20.04.2016

W maju Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie

Dni NCN 2015 w Szczecinie. Autor: Michał Niewdana. Dni NCN 2015 w Szczecinie. Autor: Michał Niewdana.

Spotkania dla badaczy ubiegających się o granty NCN, prelekcje o roli grantów dla polskich regionów, posiedzenie rady NCN - to punkty obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbędą się 11 i 12 maja w Olsztynie.

Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jednym z patronów medialnych Dni NCN jest serwis PAP - Nauka w Polsce.

Dni NCN to wydarzenie, które odbywa się raz do roku, za każdym razem w innym regionie kraju. Podczas imprezy prezentowana jest oferta konkursowa NCN. To też okazja do wymiany doświadczeń między pracownikami NCN a badaczami i pracownikami administracyjnymi z mniejszych ośrodków akademickich. Taka inicjatywa ma nie tylko upowszechniać wiedzę o systemie grantowym, ale też pozwala NCN na dostosowywanie działalności do potrzeb środowiska naukowego.

Główną część Dni NCN w Olsztynie będą stanowić trzy rodzaje warsztatów tematycznych prowadzonych przez pracowników NCN. Pracownicy uczelni będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej grantów NCN. W programie uwzględniono zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej oraz realizacją projektu badawczego: sporządzaniem raportów okresowych i końcowych, rozliczaniem i zamykaniem projektu badawczego.

W ramach Dni NCN odbędą się spotkania dla badaczy planujących składanie wniosków w konkursach NCN. W trakcie warsztatów koordynatorzy dyscyplin przedstawią aktualną ofertę konkursową NCN oraz wyjaśnią wątpliwości pojawiające się podczas przygotowywania wniosków. Uczestnicy szkolenia poznają m.in. cykl życia wniosku, przeanalizują dokumenty konkursowe i wymagania formalne, a także przećwiczą samodzielną pracę nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.

Nowością w programie Dni NCN są warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych. Spotkanie jest skierowane do bardziej doświadczonych naukowców. Tematyka warsztatów obejmie podstawowe informacje na temat istoty procesu peer review, analizę dokumentów i wymagań konkursowych NCN, zasady sporządzania ocen wniosków oraz część praktyczną, w której uczestnicy samodzielnie ocenią przykładowe wnioski o finansowanie projektów badawczych.

Jak co roku, jednym z punktów programu Dni będzie również posiedzenie Rady NCN. Kolejnym nowym elementem wydarzenia jest natomiast spotkanie podsumowujące, podczas którego rektorzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki wypowiedzą się na temat roli grantów w kształtowaniu środowiska naukowego w regionie. Ponadto podczas spotkania tematykę swoich badań zaprezentuje prof. Michał Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Nagrody NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych z 2014 r. oraz kierownik projektu realizowanego w ramach konkursu OPUS 9.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie NCN https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-04-19-dni-ncn-w-olsztynie

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023