Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
18.03.2014 aktualizacja 18.03.2014

240 mln zł z NCN w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 240 mln zł na finansowanie projektów badawczych. W poniedziałek ogłoszono - już po raz siódmy - konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2014 r.

"W Narodowym Centrum Nauki jesteśmy nastawieni na finansowanie badań podstawowych, czyli tych, które siłą rzeczy są ukierunkowane na zrozumienie, jak świat funkcjonuje, jak funkcjonują ludzie i społeczeństwa. Z tego oczywiście wynikają na dalszym etapie wnioski praktyczne. Warto więc odważnie uprawiać naukę, bo dzięki temu posuwamy świat do przodu" – podkreśla dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 30 mln zł. Okres realizacji badań nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość finansowania pojedynczego projektu musi mieścić się w przedziale od 50 do 150 tys. zł.

"Zasadniczą zmianą obowiązującą w konkursie PRELUDIUM jest położenie większego nacisku na zawartość merytoryczną projektu. (...) Zmiany te są w znacznej mierze odpowiedzią na sugestie płynące ze środowiska naukowego" – mówi przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński. Wyjaśnia, że w ocenie wniosku w mniejszym stopniu niż dotychczas będzie się liczyła ocena dorobku przez kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Drugim z ogłoszonych konkursów jest SONATA, w której wnioskodawcą może być badacz ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed datą złożenia wniosku. Naukowcy mogą się ubiegać o środki finansowe na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. Wśród wnioskodawców SONATY zostanie rozdysponowane 30 mln zł.

Z kolei w konkursie OPUS - który zwykle cieszy się największą popularnością - udział może wziąć każdy badacz, niezależnie od posiadanego stopnia, dorobku czy doświadczenia naukowego. W ramach konkursu OPUS finansowany może być również zakup lub wytworzenie aparatury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań. Na badania realizowane w ramach tego konkursu Centrum przeznaczyło 180 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024