Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
17.12.2013 aktualizacja 17.12.2013

Stowarzyszenie Filomatów - otwarty dostęp do nauki

Dzięki utworzonemu przez Stowarzyszenie Filomatów wydawnictwu Liberi Libri psychologiczne publikacje naukowe i popularnonaukowe są dostępne dla wszystkich w internecie. Stowarzyszenie Filomatów kandyduje - w kategorii Instytucja pozanaukowa - w IX edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stowarzyszanie Filomatów powstało 1 grudnia 2011 r. Jego głównym dziełem jest Wydawnictwo Liberi Libri, które realizuje ideę open science. Zamiast dystrybuować książki do tradycyjnych księgarni, wydawnictwo udostępnia je w formie e-booka na stronie www.liberilibri.pl

"Działalność Stowarzyszenia Filomatów oraz Wydawnictwa Liberi Libri przełamuje granicę między nauką a popularyzacją nauki. Zwłaszcza w naukach społecznych, do których należy psychologia, ta granica nigdy nie była zbyt ostra. Prezentujemy zatem dorobek naukowy w otwartym dostępie. Zależy nam na jakości wydawanych prac, dlatego też każdą książkę publikujemy z imiennymi recenzjami" - mówi Małgorzata Najderska, zgłaszająca do konkursu Stowarzyszenie Filomatów.

Działalność Stowarzyszenia i wydawnictwa jest adresowana do wszystkich: zarówno ekspertów w dziedzinie psychologii, studentów, jak i szerokiej publiczności, która ma bezpośredni dostęp do bezpłatnych treści naukowych wysokiej jakości.

Wydawnictwo Liberi Libri współpracuje z Google Books, które wydane przez Liberi Libri książki zamieszcza w swoich bazach. Dzięki temu książka jest dostępna na całym świecie, bez ograniczeń.

Stowarzyszenie odnotowuje coraz więcej wejść na stronę i ściągnięć tekstów, a z drugiej strony coraz więcej autorów decyduje się na wydanie swoich książek w formule proponowanej przez Liberi Libri.

W ten sposób wydana została m.in. książka pod redakcją Ewy Drop i Marty Maćkiewicz „Młoda psychologia, t.1”, będąca zbiorem debiutanckich artykułów studentów i doktorantów. On-line dostępna jest praca doktorska Katarzyny Martowskiej, wyróżniona przez Radę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego „Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych” oraz książka habilitacyjna Jana Cieciucha „Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości”.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024