Nauka dla Społeczeństwa

22.04.2024
PL EN
07.06.2013 aktualizacja 07.06.2013

Ratajczak: pozycja Polski w rankingach innowacyjności niesatysfakcjonująca

Pozycja Polski w rankingach innowacyjności nie jest satysfakcjonująca - mówił w czwartek dziennikarzom podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marek Ratajczak. Ożywieniu współpracy nauki i biznesu mają służyć Wspólnoty Wiedzy i Innowacji.

O współpracy polskiego środowiska naukowego i biznesowego dyskutowano w czwartek na konferencji w Krakowie, na której gościła unijna komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou.

Według opublikowanego wiosną tego roku unijnego rankingu liderami innowacji w UE są: Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia. Polska zajmuje czwartą pozycję od końca – za nami są Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

Zdaniem Ratajczaka nasza pozycja „nie jest szczególnie rażąca na tle ogólnego poziomu rozwoju polskiej gospodarki”. „Trudno oczekiwać, że będzie na szczycie tego rankingu” – mówił Ratajczak. Jak zaznaczył na naszą pozycję wpływa kilka czynników m.in. fakt, że polskie środowisko akademickie „jest często bardzo skoncentrowane na osiąganiu jak najlepszego efektu naukowego”, a niekoniecznie uwzględnia, że z punktu widzenia biznesu ciekawsze jest rozwiązanie mniej doskonałe, ale tańsze i przynoszące lepsze efekty.

Dodał, że polskie firmy dopiero odkrywają, jak ważna jest działalność badawczo-rozwojowa. „To się zmienia, ale wciąż spotykamy się z tym, że to państwo powinno zadbać, by były nowe wynalazki i osiągnięcia technologiczne, a biznes co najwyżej zastanowi się, czy warto z tego skorzystać” – powiedział Ratajczak. Jak mówił nie tylko polską specyfiką jest to, że upływa dość dużo czasu zanim duży kapitał, zwłaszcza zagraniczny, zaczyna rozumieć, że w danym kraju warto inwestować także w naukę.

Ratajczak podkreślił, że mamy prawo chwalić się tym, iż w Polsce działa Wspólnota Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC), skupiająca uczelnie wyższe, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa. Takie konsorcja powstały do tej pory w 12 krajach UE i w Szwajcarii i grupują 206 instytucji. Polskie konsorcjum zajmuje się zagadnieniem czystych technologii węglowych.

Działalność polskiego oddziału KIC InnoEnergy jest koordynowana przez spółkę CC Poland Plus mającą siedzibę w Krakowie. Partnerami spółki są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, TAURON Polska Energia, Politechnika Krakowska, Politechnika Częstochowska, PGNiG, Rafako, Lotos, Syngaz, Katowicki Holding Węglowy S.A., Kwant, EKO-GAW, Bay Zoltán Foundation for Applied Research – Institute for Logistics and Production Systems.

W 2012 r. CC Poland Plus koordynowała siedem projektów innowacyjnych, dotyczących m.in. opracowania nowych materiałów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i stworzenia dla elektrowni węglowych zaawansowanej technologii zapewniającej niską emisję spalin. „Nie ma możliwości wdrażania innowacji bez współudziału przemysłu” – mówił dziennikarzom prezes CC Poland Plus Rafał Mrówka. Dodał, że powstała już spółka Jes-Energia, która zajmuje się zwiększeniem efektywności wykorzystania energii elektrycznej.

Z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w przyszłym roku ma się rozpocząć Regionalny Program Innowacji, który pozwoli Wspólnotom Wiedzy i Innowacji angażować partnerów regionalnych. „Zależy nam na transferze wiedzy do jak największej liczby regionów UE” – mówiła unijna komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou. Jak podkreśliła tworzenie wspólnot innowacji wiąże się z oddolną inicjatywą, to partnerzy – uczelnie i firmy decydują o nawiązaniu współpracy. "W Europie i w Polsce nie brakuje młodych, zdolnych ludzi. Europejski Instytut Innowacji i Technologii powstał, aby rozwijać i napędzać przedsiębiorczość w Europie" - mówiła podczas konferencji w Krakowie Vassiliou. Dodała, że inwestycja w innowacje to jeden z najważniejszych priorytetów UE, a udział w tym Polski jest niezwykle ważny.

Konferencję w Krakowie zorganizowali Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i KIC InnoEnergy.

PAP - Nauka w Polsce

wos/ krf/ jbr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024