Nauka dla Społeczeństwa

14.04.2024
PL EN
08.03.2019 aktualizacja 08.03.2019

Trwa nabór do stypendiów L’Oréal-UNESCO dla kobiet-naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zdolne, młode badaczki zajmujące się szeroko pojętymi naukami o życiu mogą starać się o stypendia w ramach 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Jak piszą w przesłanej PAP informacji prasowej organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, nauka jest jednym z obszarów, w którym reprezentacja kobiet wciąż nie jest wystarczająca: ich udział kształtuje się na poziomie 30 proc.

"Jesteśmy przekonani, że tylko praca różnorodnych zespołów badawczych oraz dostrzeżenie ogromnej roli kobiet stwarza szansę dla najpełniejszego rozwoju nauki" – mówi Katarzyna Pękala, kierownik programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. "Dlatego nieprzypadkowo także teraz przypominamy o nowym naborze do programu Dla Kobiet i Nauki. Zachęcam kobiety do aplikowania i dzięki temu promowania wyników swojej codziennej pracy" - dodaje.

Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym jak i początkowym etapie prac badawczych. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania, dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa do 30 kwietnia. Zgłoszenia należy przesyłać przez stronę www.lorealdlakobietinauki.pl, na której znajduje się również regulamin określający zasady, warunki i kryteria aplikacji.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia (w przypadku magistrantek), 32. roku życia (w przypadku doktorantek), oraz 40. roku życia (w przypadku habilitantek). Regulamin przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoni sześć najlepszych zgłoszeń, przyznając ich autorkom: trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 19. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali w Warszawie, która planowana jest na październik.

Program "L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki" prowadzony jest od 2001 r. Jego partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Wyboru laureatek dokonuje co roku jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Stypendystki edycji krajowych mają szansę również na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week. Globalne nagrody L’Oréal-UNESCO Award przyznane zostaną już 14 marca.

Program jest częścią globalnej inicjatywy "For Women in Science", która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej inicjatywy. Przez 18 edycji programu wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024