Uczelnie i instytucje

Raport: wzrasta zainteresowanie studiami psychologicznymi

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Od 2019 do 2022 roku o ok. 65 proc. wzrosła liczba osób studiujących psychologię. Najwięcej osób uczy się jej na uczelniach akademickich. Około 40 proc. studentów psychologii kształci się jednak na uczelniach bez ewaluacji naukowej - wynika z raportu przygotowanego przez ekspertki Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Analiza "Studia Psychologiczne w Polsce. Raport za lata 2019-2023" przedstawia trendy ilościowe w kształceniu na studiach wyższych na kierunku psychologia oraz kierunkach pokrewnych, na których psychologia jest jedną z dyscyplin.

Jak wynika z analizy, w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania studiowaniem psychologii. Rośnie zarówno liczba uczelni oferujących studia na tym kierunku, jak i sama liczba osób studiujących.

W 2018 roku na polskich uczelniach były 144 oferty studiów psychologicznych, podczas gdy w 2023 roku oferta ta wzrosła do 254. W 2019 roku psychologię studiowało 34 178 osób, a w 2022 roku było ich już 56 370, co stanowi przyrost na poziomie ok. 65 proc.

Jak zauważają autorki raportu, również w krajach europejskich wzrasta liczba osób kształcących się na studiach psychologicznych. Według danych Eurostatu od 2016 do 2021 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej odsetek studiujących psychologię na poziomie magisterskim, względem liczby wszystkich studiujących, wzrósł z 2,4 do 2,7 proc. Na poziomie licencjackim z 2 do 2,65 proc.

W Polsce nieustannie najwięcej osób psychologii uczy się na uczelniach akademickich. Jednak przyrost liczby studiujących jest znacznie większy na uczelniach zawodowych, które nie mają obowiązku poddawania się ewaluacji działalności naukowej - wynika z raportu.

W analizowanych latach na uczelniach akademickich przyrost liczby osób studiujących wyniósł 30 proc., gdy na uczelniach zawodowych sięgnął aż 313 proc. W 2019 roku na uczelniach akademickich na kierunku psychologia uczyło się ponad 29,9 tys. osób i ponad 4,2 tys. na uczelniach zawodowych. W 2022 roku było to ponad 38,9 tys. na uczelniach akademickich i już niemal 17,5 tys. na zawodowych.

Raport pokazuje, że do roku 2019 więcej osób studiowało psychologię w formie stacjonarnej. W latach 2019-2022 przyrost osób studiujących w formie niestacjonarnej okazał się jednak znacznie większy niż w przypadku stacjonarnej formy. W 2022 roku liczba osób studiujących psychologię stacjonarnie stanowiła ok. 43 proc. wszystkich studiujących. Studiujący stacjonarnie to ponad 24 tys. osób, a niestacjonarnie ponad 32 tysiące.

Systematycznie przyrasta też liczba osób studiujących psychologię na uczelniach niepublicznych. W uwzględnionych przez raport latach przyrost ten wynosi ok. 113 proc. W 2019 roku liczba osób studiujących na uczelniach niepublicznych stanowiła ok. 54 proc. wszystkich studiujących, podczas gdy w 2022 roku odsetek ten wzrósł do ok. 68 proc.

Większość uczelni kształcących psychologów posiada kategorię naukową. Liczba osób studiujących na tych uczelniach stanowiła w 2022 r. 33,5 tys. czyli ok. 60 proc. wszystkich studiujących psychologię.

Jednak - jak wynika z raportu - aż 23 tys. (ok. 40 proc.) osób kształciło się w uczelniach nieprzystępujących do ewaluacji naukowej tej dyscypliny naukowej, w tym 5,5 tys. w uczelniach akademickich i 17,5 tys. w uczelniach zawodowych, które w ogóle nie mają obowiązku poddawania się ocenie.

Autorki analizy ustaliły, że uczelnie akademickie, które uzyskały najwyższą kategorię naukową (A+) w dyscyplinie psychologia kształcą łącznie 24 proc. osób studiujących. Uczelnie z kategorią A kształcą 12 proc. osób, z podobnym udziałem uczelni publicznych i niepublicznych.

Jedynie trzy uczelnie prowadzące studia psychologiczne uzyskały najwyższą kategorię naukową (A+) w dyscyplinie psychologia. Wśród tych uczelni najwięcej osób kształci Uniwersytet SWPS (77 proc.), Uniwersytet Jagielloński kształci 12 proc., a Uniwersytet Warszawski 11 proc. osób studiujących psychologię w tej grupie uczelni.

Analiza obejmuje publicznie dostępne dane z systemu RADON dotyczące studiów psychologicznych prowadzonych w latach 2018-2023 oraz liczby studentek i studentów w okresie 2019-2022.

Raport “Studia Psychologiczne w Polsce. Raport za lata 2019-2023” przygotowały: dr Julita Koszur, prof. USWPS i dr Anna Ziółkowska, prof. USWPS; dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ i dr Anna Czerniak z UJ.

Nauka w Polsce

agt/ bar/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera