Nauka dla Społeczeństwa

09.08.2022
PL EN
28.04.2017 aktualizacja 28.04.2017

NCBR wesprze innowacje w regionach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu Regionalne Agendy Naukowo-Badawczych (RANB). Na wsparcie nowatorskich projektów wpisujących się regionalne specjalizacje NCBR przeznaczyło 340 mln zł.

Celem programu „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jest wsparcie najlepszych projektów obejmujących m.in. eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

"Regionalne specjalizacje to klucz do dynamicznego rozwoju poszczególnych regionów i całej gospodarki. Konkurs RANB, w ramach którego będziemy wspierać projekty w obszarach tematycznych zgłoszonych przez samorządy, to jeden z mechanizmów zapewniających spójność finansowania projektów B+R na poziomie centralnym i lokalnym. NCBR będzie wspierać wysokiej jakości projekty w konkretnych obszarach, dzięki czemu zwiększy się efektywność inwestowania środków publicznych w innowacyjne projekty" – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Pięcioma głównymi obszarami badawczymi, których dotyczy konkurs, są: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, ale i leśno-drzewna oraz środowiskowa; zrównoważona energetyka, transport i budownictwo; innowacyjne technologie dla środowiska; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Powyższe obszary badawcze zostały wyłonione w oparciu o zgłoszenia z 16 województw.

"W konkursach RANB stwarzamy konsorcjom naukowo-przemysłowym możliwość realizacji nowatorskich projektów, które bezpośrednio przyczynią się do rozwoju danego regionu, zgodnie ze strategicznymi kierunkami wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli administracji, nauki i biznesu. Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców wprowadziliśmy nowe zasady naboru wniosków, co w naszej ocenie zwiększy liczbę dobrych projektów zgłaszanych w konkursie" – zaznacza dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu wynosi 340 mln zł. Konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą się mogły ubiegać o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł.

Nowością w konkursie jest wprowadzenie, wzorem „szybkiej ścieżki”, naboru wniosków o dofinansowanie w podziale na etapy. Wnioski będą oceniane w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022