Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
13.01.2017 aktualizacja 13.01.2017

Prof. Jajszczyk członkiem prestiżowej Rady Naukowej ERC

Komisja Europejska powołała prof. Andrzeja Jajszczyka z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na członka prestiżowej Rady Naukowej, określającej działania ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Będzie jedynym Polakiem w składzie.

Rada Naukowa, złożona z 22 członków, kieruje ERC - agencją, która finansuje pionierskie badania z różnych dziedzin. Roczny budżet ERC w 2016 r. wynosił 1,7 mld euro.

W piątek ERC ogłosiła nazwiska czterech nowych członków Rady Naukowej, których kadencja będzie trwała cztery lata. Oprócz prof. Jajszczyka w skład Rady weszli profesorowie: Paola Bovolenta (biolog), Eveline Crone (psycholog) i Giulio Superti-Furga (biolog).

"To dla mnie zaszczyt, że mogę dołączyć do tak szacownego grona, które ma reprezentować to, co najlepsze w europejskiej nauce” – powiedział PAP prof. Jajszczyk.

Członkowie Rady ERC decydują o zasadach, na jakich uczeni otrzymają prestiżowe granty ERC. „To duża odpowiedzialność, ponieważ decyzje ERC wpływają na rozwój pionierskich badań podstawowych, które posuwają naukę naprzód, otwierają nowe horyzonty” – podkreślił naukowiec z AGH.

ERC została powołana 10 lat temu, by wspierać pionierskie badania. „Unia Europejska przez lata dawała znaczne środki na finansowanie nauki, ale jeśli chodzi o badania podstawowe, to byli lepsi od nas, np. USA czy Japonia. Dzięki grantom ERC Europa dogania tych lepszych od siebie, a w niektórych dziedzinach zaczyna ich nawet przeganiać” – zauważył profesor i dodał, że niektórzy laureaci grantów ERC zostali noblistami.

Prof. Jajszczyk pytany o to, jak postrzega swoją rolę w ERC, odpowiedział: „Członkowie Rady działają niezależnie od interesów politycznych czy narodowych. Mamy na względzie dobro Europy jako całości, a Polska jest elementem tej całości. Ale oczywiście będę pamiętał o swoim kraju, tym bardziej, że polska nauka słabo wypada na tle Europy, jeśli chodzi o sukcesy grantowe w ERC. Będę m.in. starał się dzielić z naszymi naukowcami wiedzą pochodzącą z państw, które odnoszą większe sukcesy, tak aby wesprzeć polską naukę”.

Polacy składają sporo wniosków o prestiżowe granty ERC, ale wyjątkowo niewielu je zdobywa. "Przeciętny wskaźnik sukcesu w ERC to 11 proc., a w Polsce 2,5 proc.” – mówiła w listopadzie PAP Ewa Kuśmierczyk z Biura Doskonałości Naukowej PAN, które pomaga Polakom w zdobywaniu tych grantów.

Prof. Andrzej Jajszczyk jest autorem bądź współautorem 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19 patentów związanych przede wszystkim z internetem, optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi i węzłami sieci oraz ponad 60 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego.

Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma „IEEE Communications Magazine” i wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii współczynnika wpływu (impact factor), opisującego cytowania prac z danego czasopisma.

W 2008 r. otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną często "polskim Noblem". W latach 2011-2015 współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

PAP - Nauka w Polsce

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023