Nauka dla Społeczeństwa

31.01.2023
PL EN
07.12.2016 aktualizacja 07.12.2016

Prezes PAN przyznał nagrody naukowe Akademii

Profesorowie: Dariusz Jemielniak, Krzysztof W. Nowak, Roman Słowiński oraz zespół redakcji czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (AITE) to laureaci nagród naukowcy prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2016.

Tematy prac, za które przyznano tegoroczne nagrody naukowe prezesa PAN, związane są m.in. z analizą społeczności Wikipedii, badaniami nad regulacją niektórych funkcji trzustki, a także opracowaniem nowych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji. Wśród nagrodzonych jest także zespół redakcyjny czasopisma naukowego.

W uzasadnieniach do nagród zwracają uwagę także inne powody ich przyznania: stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej, aktywna działalność upowszechniająca naukę, a w przypadku redakcji pisma - zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Prof. Dariusz Jemielniak - członek Akademii Młodych Uczonych - nagrodę otrzymał za publikację naukową "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" - etnograficzną analizę społeczności Wikipedii, największego ruchu otwartej współpracy w historii ludzkości.

Kolejnego z laureatów prof. Krzysztofa W. Nowaka - członka korespondenta PAN nagrodzono za zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę.

Nagrodą naukową prezesa PAN doceniono także prof. Romana Słowińskiego - członka rzeczywistego PAN, za opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu.

W gronie nagrodzonych znalazł się także zespół redakcji czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (AITE) w składzie: prof. Andrzej Górski - członek rzeczywisty PAN; prof. Hubert Krotkiewski; prof. Michał Zimecki oraz Anna Steć - za wieloletnią redakcję naukową pisma i zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w grudniu 2016 r. w Warszawie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023