Nauka dla Społeczeństwa

17.04.2024
PL EN
01.12.2016 aktualizacja 01.12.2016

Złoty Medal Chemii 2016 dla studenta z Krakowa

Laureatem szóstej edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” został Michał Magott, młody naukowiec z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zwycięzca odebrał nagrodę w czwartek w Warszawie.

Konkurs "Złoty Medal Chemii" służy promowaniu najzdolniejszych młodych naukowców. Wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z chemią i biologią. Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont Poland (fundator nagród).

W tym roku do konkursu zgłoszono 50 prac - najwięcej zgłoszeń napłynęło od studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pierwszy etap wyłonił 15 prac, które zaprezentowano w IChF PAN. Do finału przeszło osiem osób. Laureatów wyłoniło jury.

„Konkurs +Złoty Medal Chemii+ pozwala wyodrębnić i nagrodzić najzdolniejszych absolwentów studiów pierwszego stopnia zajmujących się chemią. Sześcioletnie doświadczenie wskazuje, iż konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, które wciąż rośnie. Liczymy, że laureaci konkursu będą potencjalnymi kandydatami do pracy naukowo- badawczej w naszym instytucie, w innych instytutach PAN czy na wyższych uczelniach" – powiedział prof. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Złoty medal (oraz 10 tys. zł) przyznany został Michałowi Magottowi za pracę „Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach”. Opiekunem laureata był dr Dawid Pinkowicz.

Laureat miał okazję zaprezentować swoje dokonania zgromadzonym. Chodzi o badania nad związkami, które po oświetleniu światłem o danej długości fali emitują światło o fali dwukrotnie krótszej, przy czym na natężenie tego światła można wpływać za pomocą pola magnetycznego. Inne związki zmieniają barwę pod wpływem naświetlenia niebieskim laserem i stają się silniej magnetyczne. Choć zjawiska te zachodzą w niskich temperaturach i do ich badania potrzeba kosztownej aparatury, można je także zademonstrować za pomocą talerza do zupy napełnionego ciekłym azotem, magnesu i prostej wagi torsyjnej (czyli wykałaczki zwisającej na cienkim drucie z sufitu).

Srebrny medal i 5 tys. zł trafiły do Adama Mamota z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. ("Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny"; opiekunowie - prof. Jacek Jemielity i dr Anna Zawadzka). Chodzi o taką modyfikację RNA, dzięki której zaczyna ono świecić, co może być przydatne w badaniach na terapiami genowymi czy w biologii molekularnej.

Medal brązowy oraz 2,5 tys. zł zdobył Mateusz Wróbel z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. („Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni”; opiekun dr Michał Szuwarzyński). Badania dotyczyły materiałów pozwalających wykorzystać energię słoneczną.

Finaliści zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

Wyróżnieni zostali także Bartosz Matysiak i Agata Wójtowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Sylwia Kącka z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Paulina Chytrosz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Mikołaj Nowak z Wydziału Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof., Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prof. Bogusław Bruszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Patronem medialnym jest serwis PAP - Nauka w Polsce. (PAP)

pmw/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024