Nauka dla Społeczeństwa

09.08.2022
PL EN
11.01.2016 aktualizacja 11.01.2016

Lublin/ Stanie pomnik założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 11.06.2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 11.06.2010

Pomnik założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Idziego Radziszewskiego chcą postawić władze uczelni. Inicjatywa jest związana z przypadającym w 2018 r. jubileuszem 100-lecia KUL.

„Ks. Idzi Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Dzięki jego determinacji powstała w naszym mieście pierwsza uczelnia, kształcąca elitę intelektualną dla niepodległej Polski” – podkreślił rektor KUL, ks. Antoni Dębiński w apelu o poparcie inicjatywy budowy pomnika.

„Idea wcielona w życie przez pierwszego rektora KUL zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim” – zaznaczył rektor.

Wniosek o wzniesienie pomnika został już złożony do rady miasta wraz z podpisami 1400 mieszkańców, którzy go poparli. Będzie rozpatrzony na sesji w lutym lub marcu, po zweryfikowaniu co najmniej tysiąca podpisów osób popierających wniosek, czego wymaga prawo – zapowiedział przewodniczący rady miasta Lublin Piotr Kowalczyk.

„Inicjatywa budzi powszechną akceptację, trzeba wypełnić niezbędne procedury, myślę, że do wakacji może to być załatwione” – powiedział Kowalczyk.

Władze KUL chcą, żeby pomnik stanął w pobliżu uczelni, na skwerze noszącym imię abp. Józefa Życińskiego. To centrum Lublina, niedawno zmodernizowane przez zakończenie budowy gmachu Centrum Spotkania Kultur i oddanie do użytku Placu Teatralnego. Pomnik ma się harmonijnie wpisać w otoczenie. Konkurs na projekt zostanie ogłoszony, gdy tylko rada miasta wyrazi formalnie poparcie inicjatywy.

„Pieniądze na budowę pomnika będą zorganizowane w całości przez KUL i nie obciążą w żaden sposób budżetu miasta” – zapewniła rzeczniczka uczelni, Lidia Jaskuła.

Ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) był filozofem, rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Pochodził ze zubożałej szlachty, urodził się w Bratoszewicach, ukończył Seminarium Duchowne we Włocławku. Studiował na uniwersytecie katolickim w Leuven, odbywał podróże naukowe do Anglii, Francji, Włoch, Austrii, Niemiec i Szwajcarii. W 1918 r. założył Katolicki Uniwersytet Lubelski.

KUL – według założyciela - miał uprawiać badania we wszystkich dziedzinach wiedzy w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształtować kadrę inteligencji katolickiej, zdolną do kierowania życiem kraju, przyczyniać się do pogłębiania świadomości religijnej w całym społeczeństwie. Katolicyzm polski uważał ks. Radziszewski za powierzchowny, wymagający odrodzenia, od tego uzależniał zachowanie odzyskanej wolności.

Przed wybuchem II wojny światowej kadra naukowa KUL liczyła 67 osób, a studentów było niespełna 1,5 tys. Po wojnie, do zmiany ustroju w Polsce w 1989 r., pozostawał KUL specyficzną uczelnią, otwarcie przyznającą się do katolickości, niezależną od obowiązującej ideologii.

Obecnie na dziewięciu wydziałach KUL – siedmiu w Lublinie oraz w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli – na 38 kierunkach, uczy się ponad 12,2 tys. studentów i prawie 2 tys. doktorantów. Jest wśród nich ponad 600 cudzoziemców. Uczelnia zatrudnia prawie 1,1 tys. osób kadry naukowo-dydaktycznej.

PAP - Nauka w Polsce

kop/ dym/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022