Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
16.09.2015 aktualizacja 16.09.2015

Konkursy NCN: 280 mln zł do rozdania na badania

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki po raz pierwszy zaprasza zagranicznych naukowców do POLONEZA. Budżet tego nowego programu to 40 mln zł. Dodatkowo ogłasza nabór do dziesiątej edycji trzech konkursów: OPUS, PRELUDIUM i SONATA, na które przeznaczone będzie 240 mln zł.

POLONEZ 1 to najnowszy konkurs NCN, dzięki któremu naukowcy z zagranicy będą mogli przyjechać do Polski na roczny lub dwuletni staż badawczy. Program jest adresowany zarówno do obcokrajowców, jak i do Polaków pracujących poza granicami kraju. Aby zakwalifikować się do konkursu, wnioskodawca musi spełnić dwa warunki: posiadać stopień doktora lub 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz nie mieszkać i nie pracować w Polsce między wrześniem 2012 r. a wrześniem 2015 r. przez więcej niż rok.

"POLONEZ to pierwszy program skierowany do naukowców przebywających za granicami Polski, który dzięki współfinansowaniu z europejskiego programu Horyzont 2020 oferuje tak atrakcyjne warunki finansowe – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. - Mamy nadzieję, że dzięki niemu uda się ściągnąć do Polski zdolnych i ambitnych badaczy, którzy będą swoistym zastrzykiem energii i motywacji dla polskiej nauki"

Zwycięzcy mają zagwarantowane środki na zatrudnienie w jednostkach (31,5 tys. euro rocznie) oraz na grant badawczy (do 160 tys. zł rocznie). Dodatkowo mogą liczyć na pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania (ponad 20 tys. euro rocznie), dodatek rodzinny oraz pakiet szkoleń NCN. Jednostka przyjmująca laureata otrzyma 20 proc. kosztów pośrednich. Program POLONEZ 1 jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND).

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło również trzy konkursy cieszące się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród polskich naukowców: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. W konkursie PRELUDIUM 10 o pieniądze na prowadzenie badań mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 30 mln zł. PRELUDIUM to konkurs unikatowy w skali światowej: w niewielu krajach na świecie doktorant ma możliwość otrzymania środków na prowadzenie własnego projektu badawczego i zdobycia doświadczenia w roli kierownika projektu. Jak pokazują statystyki, większość wniosków w poprzednich edycjach tego konkursu spływała od doktorantów.

W konkursie OPUS 10 o granty na realizację badań podstawowych może ubiegać się każdy naukowiec, niezależnie od wieku i doświadczenia. Dzięki środkom z konkursu może stworzyć spory zespół badawczy, w którym znajdą się zarówno badacze zatrudnieni na stanowiskach typu post-doc, jak i doktoranci otrzymujący stypendia. W ramach konkursu można również zaplanować zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań.

SONATA 10 to konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które mają już stopień naukowy doktora. Dotychczas w konkursach tego typu mogły brać udział osoby, które otrzymały stopień doktora w okresie ostatnich 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. Ze względu na niedawną zmianę ustawy o zasadach finansowania nauki, w konkursie SONATA 10 mogą brać udział osoby, które zrobiły doktorat w okresie ostatnich 7 lat przed rokiem złożenia wniosku, a więc w tym przypadku w latach 2008-2015. Pula konkursowa to 30 mln zł.

W ramach ogłoszonych właśnie konkursów Narodowe Centrum Nauki będzie mogło ponownie udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych oraz pomocy de minimis na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia doktora odbywanych u przedsiębiorcy przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF do 15 grudnia 2015 r. Wyniki konkursów będą znane do połowy czerwca 2016 r. O rozpoczęciu naboru do konkursów poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Magdalena Duer-Wójcik z NCN.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023