Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
11.08.2015 aktualizacja 11.08.2015

Ponad 760 mln zł dla badaczy od NCN w 2014 roku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 760 mln zł przyznało Narodowe Centrum Nauki na realizację badań w 2014 roku. Pod względem liczby zdobytych grantów liderami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 12 konkursów na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie. O wsparcie finansowe ubiegało się ponad 11 tys. wnioskodawców. Ostatecznie finansowanie przyznano 1804 naukowcom i zespołom badawczym. Na realizację swoich badań, staży doktorskich lub stypendiów otrzymali oni ponad 760 mln zł.

"Na szczycie listy beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2014 r. znalazły się trzy uniwersytety publiczne: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - informuje Narodowe Centrum Nauki.

Uniwersytet Warszawski zdobył finansowanie w wysokości ponad 70,5 mln zł na realizację 202 projektów badawczych, stypendiów i staży. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przyznano blisko 80 mln zł na realizację 190 projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich, natomiast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uplasował się na trzecim miejscu z kwotą 44,1 mln zł dla 104 projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.

Pod względem liczby otrzymanych projektów kolejne miejsca na liście zajęły: Uniwersytet Wrocławski z 73 projektami dofinansowanymi blisko 28 mln zł; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który otrzymał dofinansowanie 49 projektów kwotą blisko 14 mln zł. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański.

Na Uniwersytecie Warszawskim liderem w wysokości przyznanego dofinansowania okazał się Wydział Chemii, który otrzymał ponad 10 mln zł, a niewiele mniej Wydział Fizyki. Na Uniwersytecie Jagiellońskim granty o najwyższej wysokości otrzymał: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (ponad 17 mln zł). Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu najwyższe dofinansowanie - ponad 12 mln zł - otrzymał Wydział Biologii.

Autorkami 47 proc. z ponad 11 tys. wniosków były kobiety. Natomiast wśród laureatów konkursów NCN udział kobiet wyniósł 45 proc. Wśród autorów wniosków, które otrzymały finansowanie, ponad połowę stanowili młodzi naukowcy, czyli osoby do 35. roku życia.

W 2014 r. najwyższe finansowanie przyznano w konkursie OPUS 7 – naukowcy zrealizują w jego ramach 362 projekty badawcze opiewające na niemal 215 mln zł. W konkursie OPUS 6 złożono nieznacznie mniej wniosków (2372), zaś środki na badania w wysokości 200,5 mln zł otrzymało 388 naukowców.

W konkursach skierowanych do badaczy rozpoczynających karierę naukową w 2014 r. do NCN złożono ponad 5 tysięcy wniosków. W tej grupie konkursów dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się PRELUDIUM 6 i 7, skierowane do naukowców nieposiadających stopnia doktora. W 2014 r. w tych konkursach do NCN wpłynęły łącznie 3362 wnioski, zaś finansowanie przyznano 532 projektom o wartości niemal 56 mln zł. Do naukowców bez stopnia doktora skierowany był również konkurs ETIUDA 2, w którym dokładnie setka doktorantów otrzymała stypendia oraz środki na odbycie stażu w ośrodku zagranicznym.

Finansowanie przyznano również 250 naukowcom z doktoratem uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, którzy będą prowadzić badania w ramach konkursów SONATA 6 i 7 oraz 51 badaczom, którzy zrealizują staże w krajowych ośrodkach naukowych w ramach konkursu FUGA 3. Ponadto, 52 naukowców posiadających stopień naukowy doktora zrealizuje projekty mające na celu zbudowanie nowego zespołu badawczego w ramach konkursu SONATA BIS 3.

W najbardziej prestiżowych konkursach NCN, które zakładają realizację badań pionierskich, interdyscyplinarnych i przełomowych oraz skierowane są do wybitnych i doświadczonych badaczy, tradycyjnie do NCN spłynęło mniej wniosków. W MAESTRO 5 były to 142 wnioski, zaś w konkursie SYMFONIA 2 – 59 wniosków. NCN rozstrzygnęło również konkurs HARMONIA 5, dzięki czemu 54 naukowców lub zespołów otrzyma wsparcie w wysokości niemal 44 mln zł na prowadzenie badań w ramach współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe informacje na temat statystyk konkursów NCN są dostępne na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-08-10-statystyki-konkursow-2014

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023