Nauka dla Społeczeństwa

06.06.2023
PL EN
17.04.2015 aktualizacja 17.04.2015

Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Instytucje naukowe, akademickie i firmy stworzyły Koalicję na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Chcą wspólnie działać na rzecz sektora badań i rozwoju w Polsce, zwiększając innowacyjność polskiej gospodarki.

Misja KPI została przedstawiona w czwartek w czasie spotkania inauguracyjnego w Warszawie.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce. Ma wypracować szczegółowe, proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.

"Polska gospodarka odniosła w minionych dekadach niewątpliwy sukces, ale dziś potrzebuje takich zmian, które pozwolą na wyrwanie się z „pułapki średniego rozwoju” i awans do grona krajów wysoko rozwiniętych. Nie da się tego osiągnąć jedynie w drodze kopiowania, importu technologii i zadowalania się rolą globalnych poddostawców. Polskie firmy muszą stać się innowacyjne, ekspansywne, zacząć budować globalne marki i docierać ze swoją ofertą do klientów na całym świecie" - mówił na konferencji prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Dyrektor NCBR, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski podkreślał, że tylko ogólnokrajowa i skoordynowana polityka w zakresie wparcia nowych technologii może pozwolić na szybkie zwiększenie światowej konkurencyjności polskiej gospodarki. "Wspólne działanie jest więc niezwykle ważne, bowiem rozwój innowacji to nie jedynie wyścig o prymat światowy, ale przede wszystkim wzrost dobrobytu obywateli i bardziej atrakcyjne życie codzienne w Polsce. Dlatego cieszę się, że tak wielu środowiskom zależy na rozwoju kultury innowacyjności w naszym kraju. Wierzę, że w dialogu biznesu i administracji wypracowany zostanie optymalny, przyjazny ekosystem rozwoju nowoczesnych technologii +made in Poland+" - podkreślił.

"Koalicja na rzecz Polskich Innowacji będzie podejmować między innymi działania mające na celu zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych w Polsce, a także poprawienie jakości dialogu międzysektorowego – jest to dla nas jedno z jej najważniejszych zadań. Zależy nam na tym, aby w ramach grup roboczych wypracować między innymi instrumenty wsparcia dla firm chcących zaangażować się w działalność w sferze badań i rozwoju" – zaznaczył prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Swoją misję Koalicja ma realizować poprzez m.in. stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu innowacji, wskazanie narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocję w Polsce i za granicą, tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.

Koalicja ma również wypracowywać i promować narzędzia do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej, działać na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu oraz wypracować strategię zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki.

Bieżąca działalność Koalicji będzie opierać się na pracach grup roboczych. Operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji jest Fundacja Res Publica.

PAP - Nauka w Polsce

luo/ dym/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023