Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
16.12.2014 aktualizacja 16.12.2014

65 mln zł w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie 65 mln zł czeka na naukowców w trzech konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W konkursach SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3 pieniądze będą przeznaczone na badania interdyscyplinarne, staże podoktorskie oraz stypendia doktorskie.

Na finansowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 3 Narodowe Centrum Nauki (NCN) przeznaczyło 30 mln zł. Mogą w nim wziąć udział wybitni naukowcy, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki. Projekt badawczy musi obejmować przynajmniej dwa spośród trzech obszarów badawczych (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne). W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy.

"W konkursie SYMFONIA chcemy finansować wyłącznie najlepsze badania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie postępu w co najmniej dwóch obszarach nauki. Dlatego badania, w których zakładane jest jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny do rozwoju innej, będą mieć u nas mniejszy priorytet. W każdej z poprzednich edycji na liście zwycięzców było zaledwie po sześć projektów – ale były to naprawdę dobre projekty" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk.

W konkursie FUGA 4 na naukowców ze stopniem doktora czeka 25 mln zł. Dzięki tym funduszom mogą oni odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Wnioski o finansowanie stażu mogą składać naukowcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę – otrzymali stopień naukowcy doktora w ciągu ostatnich pięciu lat lub też otrzymają go do 30 czerwca 2015 r. Staże finansowane przez NCN mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Z kolei w konkursie ETIUDA 3 o stypendia mogą ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską odznaczającą się szczególną wartością naukową. W okresie pobierania stypendium lub w ciągu roku od zakończenia jego pobierania, naukowcy odbywają trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. NCN finansuje stypendium naukowe w wysokości 3 tys. zł miesięcznie oraz pokrywa koszty dojazdu i pobytu za granicą. W konkursie tym do zdobycia jest 10 mln zł.

"Zaprojektowaliśmy konkursy FUGA i ETIUDA tak, żeby młodzi zdolni naukowcy mogli spojrzeć na swoje badania z nowej perspektywy – z perspektywy zespołu doskonałych naukowców pracujących nad tym samym zagadnieniem na drugim końcu Polski lub za granicą. Mamy nadzieję, że dzięki naszym stażom i stypendiom polscy badacze będą mogli pochwalić się osiągnięciami na wysokim, światowym poziomie" – podkreślił przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

Wnioski we wszystkich trzech konkursach można składać do 16 marca 2015 r.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022