Nauka dla Społeczeństwa

18.08.2022
PL EN
20.12.2013 aktualizacja 20.12.2013

Kryształowa Brukselka prof. Kuźnickiego

Pieniądze na badania są dla tych, którzy po nie sięgają – udowadnia prof. Jacek Kuźnicki, zdobywca tegorocznej „Kryształowej Brukselki”. To wyróżnienie dla tych osób, instytucji i firm, które najskuteczniej sięgają po pieniądze z UW i przekuwają je w sukces naukowy lub komercyjny.

Jak przekonuje laureat w rozmowie z PAP, nagroda, choć przyznana w kategorii indywidualnej, jest uhonorowaniem wysiłków całego zespołu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) - pracowników naukowych i administracyjnych.

Kierowany przez prof. Kuźnickiego instytut to jedyna europejska placówka, która dwukrotnie zdobyła finansowanie z programu REGPOT (ma on wyrównywać potencjał badawczy regionów europejskich). To również „wylęgarnia” młodych talentów - badaczy zdobywających pieniądze z puli Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC).

„Każda aplikacja o fundusze europejskie była przygotowywana zespołowo. Uczestniczyłem w IV Programie Ramowym, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Potem wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o status Centrum Doskonałości i zdobyliśmy dla Instytutu pierwsze znaczące środki - 400 tys. euro w ramach V Programu Ramowego. Te pieniądze zainwestowaliśmy w ludzi oraz zakup nowego mikroskopu. Zbudowaliśmy współpracę z ośrodkami badawczymi w Europie i dzięki temu w VI Programie Ramowym mieliśmy bardzo dużo sukcesów, również jako poszczególne zespoły w ramach konsorcjów. To było znaczące finansowanie na poziomie ok. 500 tys. euro na taki zespół” – wspomina dyrektor MIBMiK.

W VII Programie Ramowym dwóch badaczy - dr Marcin Nowotny i prof. Janusz Bujnicki -wywalczyło projekty ERC. Prof. Bujnicki dostał kolejny grant ERC typu Proof of Concept, czyli na realizację pomysłu, który może zakończyć się aplikacją. Następny grant ERC otrzymała dr Ewa Paluch, która również była liderem grupy badawczej Instytutu i była finansowana przez stronę polską, ale w ramach umowy z Towarzystwem Maxa Plancka pracowała w Niemczech. Swój grant ERC realizuje jednak w Londynie.

Prof. Kuźnicki uczestniczył także w pracach Komisji Europejskiej, m.in. jako członek grupy „Zdrowie”, w której przygotowywano tematy konkursów unijnych w badaniach biologicznych i medycznych.

MIBMiK otrzymał dwukrotne finansowanie w ramach programu REGPOT. Dzięki temu rozwijana jest pierwsza w Polsce profesjonalna hodowla ryb, które służą jako oryginalny nowy model badawczy. Ryba - danio pręgowany (ang. Zebrafish) wykorzystywana jest w projektach naukowych, które w przyszłości mogą przyczynić się do wynalezienia lekarstw na choroby neurodegeneracyjne, schorzenia serca czy nowotwory oraz substancji do zastosowania m.in. w przemyśle spożywczym.

W przyszłości dyrektor planuje zmianę siedziby instytutu, aby stał się on większą i stabilną instytucją na mapie doskonałych placówek w Europie. Trwają już działania na rzecz utworzenia inkubatora, w którym będzie można realizować prace aplikacyjne. Szef zespołu liczy na dalsze usamodzielnianie się swoich starszych współpracowników. A plany badawcze?

„Chciałbym, aby prace dotyczące chorób neurodegeneracyjnych zakończyły się przełomową aplikacją i przyniosły społeczeństwu coś dobrego, np. w postaci cząsteczek chemicznych mogących opóźniać starzenie się komórek nerwowych. W Polsce dzięki reformom nauki są fundusze m.in. na sprawdzanie skuteczności takich związków na modelach zwierzęcych, w tym na rybce!” - zapewnia profesor.

***

Konkurs o nagrodę Kryształowej Brukselki jest organizowany od 2001 roku, przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Statuetka jest przyznawana za aktywne uczestnictwo w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, polegające na koordynacji projektów, pracy w komitetach programowych i podejmowaniu inicjatyw przyczyniających się do zwiększenia udziału Polski w programach ramowych. Nagrodę w kategorii indywidualnej odebrali także prof. Piotr Grabiec z Instytutu Technologii Elektronowej i dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022