Nauka dla Społeczeństwa

07.12.2022
PL EN
04.10.2013 aktualizacja 04.10.2013

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rok akademicki

Około 15 tys. studentów i słuchaczy będzie uczyło się w tym roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W czwartek uczelnia oficjalnie zainaugurowała rok akademicki 2013/2014.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Leszek Żabiński odwołał się do hasła programowego uczelni: „Blisko, międzynarodowo, przez całe życie”. Jak mówił, oprócz pełnej oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach studiów i studiów podyplomowych, uniwersytet prowadzi programy edukacji ekonomicznej. Dla uczniów szkół podstawowych jest to Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, dla uczniów gimnazjów - Akademia Młodego Ekonomisty, a od ub. roku akademickiego, dla uczniów liceów i techników - Ekonomia dla Liceów i Techników.

Kolejny program skierowany jest do seniorów (pierwszy w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku). „Oznacza to praktyczne podjęcie się spełniania szczytnej idei propagowania uczenia się przez całe życie. W ten sposób uniwersytet, zachowując więzi z wszystkimi pokoleniami, stara się działać na ich rzecz” - podkreślił prof. Żabiński.

Rektor zaakcentował też, że jednym z osiągnięć uczelni jest szeroki, kompleksowy program międzynarodowej wymiany akademickiej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest stroną blisko 200 umów międzynarodowych, a w ramach programów wymiany rocznie przyznawanych jest kilkaset stypendiów na wyjazdy na studia i praktyki w Europie, a także m.in. na Tajwanie, w Hongkongu, Korei Południowej, Singapurze, Kolumbii i USA. W ub. roku w ramach wymiany na zagranicznych uczelniach studiowało ponad 200 studentów z Katowic.

W katowickim uniwersytecie ekonomicznym natomiast, oprócz zagranicznych studentów z krajów unijnych, uczyli się też studenci z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Gruzji. W ub. roku na pełnych studiach dla cudzoziemców studiowało 59 osób, a na krótkoterminowych - 152. W wymianie międzynarodowej pracowników akademickich uczestniczyło 102 pracowników uczelni i 142 jej zagranicznych gości.

Wśród najbliższych wyzwań rektor wymienił m.in. zwiększenie udziału uczelni w realizacji projektów naukowych finansowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju czy funduszy europejskich i zasygnalizował potrzebę zgłaszania kompleksowych projektów przez większe zespoły badawcze, także interdyscyplinarne. Uczelnia powinna też pełniej dostosować swój program badawczy do priorytetowych kierunków badań krajowych i międzynarodowych, zgodnych m.in. ze spodziewanym dorobkiem zbliżającego się Kongresu Ekonomistów Polskich.

Inne wyzwania to: utworzenie sprawnego systemu świadczenia usług badawczych dla biznesu i administracji publicznej, coroczne wzbogacanie oferty kształcenia, zakończenie prac nad wdrożeniem nowoczesnych form kształcenia podyplomowego (w tym studiów MBA), wdrożenie nowego modelu praktyk studenckich, przebudowa promocji oferty dydaktycznej, a także rozbudowa systemu kontroli jakości procesu dydaktycznego oraz badań.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie, kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Na 4 wydziałach i 15 kierunkach studiów uczy się ponad 14 tys. studentów (ponadto uczelnia ma też słuchaczy innych form kursów, jak np. uczniów czy seniorów).

PAP - Nauka w Polsce

mtb/ krf/ mag/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022