Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
18.09.2013 aktualizacja 18.09.2013

240 mln zł od Narodowego Centrum Nauki w nowych konkursach

240 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Nauki (NCN) na projekty badawcze w ogłoszonych we wtorek konkursach dla naukowców: OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Temat projektu nie musi być jednak związany z przygotowywaną rozprawą doktorską. Na realizację projektów w konkursie PRELUDIUM 6 Rada NCN przeznaczyła kwotę 30 mln zł. Wysokość finansowania pojedynczego projektu nie może przekraczać 50 tys. zł na każdy rok realizacji.

"Konkurs PRELUDIUM, skierowany do młodych badaczy, podobnie jak stypendia doktorskie i staże podoktorskie, stanowi bardzo ważną część działalności centrum. Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie osób stojących na początku swojej ścieżki naukowej" – mówi przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński.

OPUS jest natomiast konkursem ogólnym, w którym może wziąć udział każdy naukowiec, niezależnie od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego, dorobku czy też doświadczenia. Z tego względu konkurs ten cieszy się wśród wnioskodawców największą popularnością. W ramach tego konkursu finansowany może być również zakup lub wytworzenie aparatury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań. W konkursie OPUS 6 centrum ma do rozdysponowania 180 mln zł.

Trzecim z ogłoszonych konkursów jest SONATA, w której kierownikiem projektu może być jedynie badacz ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. Na realizację projektów w ramach konkursu SONATA przeznaczono 30 mln zł.

Do wszystkich tych trzech konkursów kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

W konkursach finansowane są projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, czyli badań teoretycznych, które nie muszą być nastawione na natychmiastowe praktyczne zastosowanie ich wyników. "Badania podstawowe są jednak niezwykle ważne dla rozwoju innowacyjności, gdyż nie tylko pozwalają zrozumieć i wyjaśnić zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, ale przede wszystkim stanowią intelektualny zaczyn pomysłów praktycznych, często wyprzedzających swoją epokę. Mogą one w przyszłości zaowocować ważnymi wynalazkami" – podkreśla dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk.

Termin składania wniosków upływa dnia 16 grudnia tego roku. W konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA, rozstrzygniętych w 2012 r., NCN przyznało polskim naukowcom łącznie ponad 682 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022