Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
31.07.2013 aktualizacja 31.07.2013

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu digitalizuje unikatowe zbiory

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Biblioteka Uniwersytecka digitalizuje i archiwizuje rękopisy średniowieczne i unikatowe starodruki znajdujące się w jej zbiorach. Placówka przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych korzysta z rozwiązań informatycznych opracowanych przez IBM.

W ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” zdigitalizowano 1100 rękopisów średniowiecznych, liczne stare druki, kartografika, muzykalia oraz poddano konserwacji wiele książek, w tym 142 rękopisy – poinformował PAP Adam Żurek z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada jeden z większych w Europie zbiorów starych druków, czyli druków wydanych do roku 1800. W zbiorach placówki znajduje się również największa w Polsce kolekcja rękopisów średniowiecznych i dawnych atlasów geograficznych. Duża część rękopisów i starych druków związanych jest z historią Śląska.

Jednym z najcenniejszych inkunabułów - druków wydanych do roku 1500 – znajdujących się w zbiorach biblioteki są „Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium”, wydane drukiem przez Caspara Elyana w 1475 r. To zbiór uchwał z synodów diecezji wrocławskiej, jakie odbyły się w XV w. W publikacji znajdują się najstarsze teksty drukowane w języku polskim.

Innymi cennymi zabytkami są wczesne wydania dzieł Lutra, Serwantesa czy Szekspira. W zbiorach biblioteki znajdują się również rękopiśmienne i starodruczne atlasy, w tym „Claudii Ptolemei viri Alexandrini Cosmographie”, wydana w Ulm w 1482 r. oraz rękopiśmienny atlas portolanowy Battisty Agnesego wykonany w Wenecji około 1540 r.

Rozwiązania informatyczne opracowane przez IBM i wdrożone przez firmę ProSystem umożliwiają gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w postaci cyfrowej ogromnej ilości dokumentów.

„Dzięki realizacji projektu (...) odbiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do zasobów dziedzictwa narodowego zapisanego w postaci cyfrowej, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka uszkodzeń cennych druków i rękopisów. Ponadto Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zyska również doskonałe narzędzie do promocji swoich zbiorów” - podał Żurek.(PAP)

pdo/ abe/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022