Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
30.04.2013 aktualizacja 30.04.2013

Nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznane po raz pierwszy

Po 50 tys. zł otrzymają dr Anna Matysiak, dr hab. Andrzej Dziembowski i dr hab. Piotr Garstecki. Są oni laureatami pierwszej edycji Nagród Narodowego Centrum Nauki, które są przyznawane wybitnym młodym uczonym za osiągnięcia naukowe w badaniach podstawowych.

Kapituła konkursu, w skład której weszli dyrektor oraz rada Narodowego Centrum Nauki wraz z przedstawicielami fundatorów nagród – wręczy każdemu z wybitnych naukowców nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

"Mamy w Polsce wielu świetnych młodych uczonych. Nasi laureaci mogą poszczycić się znakomitymi osiągnięciami na skalę światową. Możemy być z nich dumni" – przyznaje prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki i Przewodniczący Kapituły konkursu.

Laureatką nagrody w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce została dr Anna Matysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Kapituła konkursu wyróżniła dr Matysiak za jej pracę poświęconą badaniom przemian rodziny wykorzystującym zaawansowane metody modelowania procesów społecznych. Dr Anna Matysiak łączy w nich demografię, ekonomię pracy i politykę społeczną przy użyciu szerokiego spektrum nowoczesnych metod analiz ilościowych. Badaczka analizuje powiązania między procesami demograficznymi a społeczno-ekonomicznymi. (Więcej o badaniach dr Matysiak nad wzorcami formowania rodziny tutaj).

Wyróżnienie w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych otrzymał dr hab. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Nagrodzonego doceniono za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowania w mikrobiologii i biochemii. Dr hab. Piotr Garstecki jako pierwszy na świecie podał wyjaśnienie mechanizmu tworzenia kropli w mikroskali. (Więcej o badaniach nad mikrokroplami, w których uczestniczył Garstecki tutaj).

W grupie Nauk o Życiu nagrodę otrzymał dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski, pracownik Zakładu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat to wybitny biolog molekularny młodego pokolenia, a jego szczególnym osiągnięciem jest odkrycie funkcji ludzkiego genu C16orf57. (Tu więcej o badaniach nad metagenomem, koordynowanych przez dr hab. Dziembowskiego)

"Z roku na rok poziom badań naukowych w Polsce wzrasta – mówi dyrektor Centrum, prof. Andrzej Jajszczyk. – Jestem przekonany, że nasi młodzi, zdolni badacze jeszcze nie raz zaskoczą nas swoimi odkryciami. Cieszymy się mogąc ich w tym wspierać".

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 9 maja w auli katowickiej Akademii Muzycznej, podczas obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki, organizowanych przez NCN i Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022