Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
29.03.2013 aktualizacja 29.03.2013

MNiSW i NCBR: w rankingu o innowacyjności nie ma jeszcze nowych danych

Nowy raport o innowacyjności - Polska jest w nim w ogonie UE - nie zawiera najnowszych danych - argumentują przedstawiciele resortu nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do polskiego sektora innowacyjnych technologii przyszła już wiosna - mówi dyrektor NCBR.

Z opublikowanego niedawno przez Komisję Europejską rankingu innowacyjności wynika, że Polska, obok Bułgarii, Rumunii i Łotwy, należy do najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej. W latach 2008-2012 wskaźnik innowacyjności w UE rósł najwolniej w Grecji, na Cyprze i właśnie w Polsce. Przy tworzeniu rankingu wykorzystano takie wskaźniki, jak m.in. wykształcenie społeczeństwa, inwestycje typu venture capital, nakłady na badania i rozwój czy przychody zagraniczne z posiadanych patentów.

"Raporty, takie jak ogłoszony ostatnio przez Komisję Europejską, z zasady nie odzwierciedlają stanu aktualnego i opisują sytuację sprzed kilku lat. A te kilka lat to właśnie w Polsce czas intensywnych zmian systemowych wspomagających rozwój innowacji oraz spektakularnego wzrostu nakładów na B+R (badania i rozwój)" - skomentował dla PAP dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgadzają się z tą opinią - według nich znajdujące się w raporcie dane nie obejmują zmian, które następowały po 2011 roku. "Przyjęte wskaźniki nie uwzględniają też często specyfiki konkretnych państw" - dodają.

"Z analiz wynika, że utęskniona wiosna przyszła już do polskiego sektora innowacyjnych technologii - dane ukazują progresywny wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe ze strony przedsiębiorców, a ogólne wydatki na B+R od 2007 roku wzrosły o 35 proc. Coraz więcej programów jest realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym, także z funduszami kapitałowymi, które przejmą na siebie ryzyko związane z wdrażaniem innowacji" - zaznaczył Kurzydłowski.

Resort nauki dodaje, że w Polsce szybko wzrasta liczba patentów: w 2011 r. przyznano w Polsce prawie 2 tys. patentów na wynalazki krajowe, to jest o prawie 44 proc. więcej niż przed rokiem. Dyrektor NCBR zwraca z kolei uwagę na nieuwzględnioną jeszcze w badaniach KE rosnącą liczbę patentów polskich naukowców i przedsiębiorców udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO). Jak podaje Kurzydłowski, w 2012 r. nastąpił wzrost ich liczby w stosunku do roku 2011 o ponad 50 proc., natomiast w stosunku do roku 2010 o niemal 90 proc. "Również dlatego na rozwój polskiej innowacyjności patrzę z optymizmem" - zapewnia prof. Kurzydłowski.

MNiSW przypomina, że od kilku lat Polska intensywnie inwestuje w infrastrukturę badawczą, która zaczyna już być wykorzystywana na rzecz realizacji innowacyjnych projektów.

Przedstawiciele MNSiW zapewniają, że wspieranie innowacyjności i zdynamizowanie procesu komercjalizacji badań naukowych to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed całym rządem. Przypominają, że resort zaproponował „Pakiet dla innowacji”. Składa się on m.in. z ułatwień podatkowych dla naukowców przy zakładaniu spółek czy możliwości przekazywania 1 proc. CIT dla wybranych jednostek naukowych czy programów na rzecz inwestowania w komercjalizację nauki.

MNiSW przypomina, że realizuje już program TOP 500 Innovators dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników. Poza tym w połowie marca br. resort uruchomił program „Brokerzy Innowacji” wspierający menedżerów innowacji. Wkrótce uruchomiony ma też być program Akademickie Inkubatory Innowacyjności, który wspierać ma uczelnie w komercjalizacji wyników badań. Resort zapewnia, że trwają też prace nad projektem Innowacje Polskie, który będzie skupiał się na etapie wdrożenia i start-upach.

Poza tym, jak wymienia resort nauki, w grudniu 2012 r. NCBR uruchomiło program Spin-Tech, którego celem jest wsparcie jednostek naukowych w tworzeniu spółek celowych, a w programie NCBR Bridge VC tworzony jest swoisty fundusz publiczno-prywatny, który będzie inwestował w innowacyjne projekty. Na rynek trafić ma 420 mln zł: 220 mln zł to wkład NCBR, pozostałą kwotę dołożą inwestorzy.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022